Fennias ledningsgrupp

Ledningsgruppens ordförande

Antti Kuljukka (1961), pol.mag., eMBA, major (res.)
koncerndirektör, Fenniakoncernen

 • Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, verkställande direktör, 2006–
 • Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, styrelseordförande 2017–
 • Fennia Kapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 2017–
 • Finansbranschens Centralförbund, styrelsemedlem 2007–
 • Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, styrelsemedlem 2015–
 • Jääkärisäätiö – Jägarstiftelsen sr, styrelsemedlem 2012–
 • Orienteringsstiftelsen sr, delegationens viceordförande 2012–
 • Förbundet Pikaluisteluliitto, styrelsemedlem 2016–

Medlemmar

Mika Aho (1969), FöM
Direktör för kundrelationer, Fenniakoncernen

 • ledningsgruppens medlem 2016–
 • Trafikförsäkringscentralen, styrelsens vice ordförande
 • Miljöförsäkringscentralen, styrelsemedlem
 • Kytäjä Golf Oy, styrelseordförande
 • Finans Finland/skadeförsäkring, direktionens ordförande 2019–

Sanna Elg (1969), JK
direktör för juridiska ärenden, Fenniakoncernen

 • ledningsgruppens medlem och sekreterare

Vesa-Matti Kultanen, EM
direktör, försäkrings- och ersättningstjänster

 • ledningsgruppens medlem 2014–

Hanna Länsivuori (1974), MBA
direktör, kundupplevelse, marknadsföring och kommunikation

 • ledningsgruppens medlem 2019–
 • Föreningen Markkinointijohdon ryhmä ry, styrelsemedlem

Mika Manninen (1975), EM
ekonomidirektör, Fenniakoncernen

Petteri Miinalainen (1971)
datadirektör

 • ledningsgruppens medlem 2018–

Anu Nurro (1977), FM

 • ledningsgruppens medlem 2020–

Simo Sarvamaa (1961), fil.kand., SGF
aktuariedirektör

 • ledningsgruppens medlem 2018–
 • Fennia Livs styrelsemedlem 2018–
 • SS Global Optimum Oy, verkställande direktör och styrelsemedlem 2013–
 • SS Propsargro Holding Oy, styrelsemedlem 2013–

Patrik Serén (1985), EM
utvecklingsdirektör

 • ledningsgruppens medlem 2019–

 

 Skriv ut sidan