Fennia Kapitalförvaltning Ab:s styrelse

Styrelsen består av minst tre (3) och högst nio (9) ordinarie medlemmar.

Närmare information om styrelsens uppgifter och ansvar finns i  Fennia Kapitalförvaltnings bolagsordning (på finska).

Ordförande

Antti Kuljukka (1961), pol.mag., eMBA, major (res.)
koncerndirektör, Fenniakoncernen
verkställande direktör, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

 • styrelseordförande 2017–
 • Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, styrelseordförande 2017–
 • Finans Finland, styrelsemedlem 2007
 • Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, styrelsemedlem 2015–
 • Trafikförsäkringscentralen, styrelseordförande 2011–
 • Jääkärisäätiö – Jägarstiftelsen sr, styrelsemedlem 2012–
 • Orienteringsstiftelsen sr, delegationens viceordförande 2012–
 • Förbundet Pikaluisteluliitto, styrelsemedlem 2016–

Medlemmar

Elli Dahl (1967), SVM, MBA, CEFA
verksamhetsledare, Stiftelsen Yrjö Jahnssonin säätiö sr, Helsingfors

 • styrelsemedlem 2017–
 • Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse, delegationsmedlem
 • Tyvene Oy, styrelsemedlem
 • Länsi-Helsingin Liikekeskus Oy, styrelsemedlem

Juha-Pekka Kallunki (1969), ED
professor, Uleåborg universitet

 • styrelsemedlem 2017–

Alexander Schoschkoff, EM, CEFA
verkställande direktör, Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv, Helsingfors

 • styrelsens vice ordförande 2019–

Styrelsens sekreterare

Heidi Ketolainen (1974), JK, pol.kand., vicehäradshövding
direktör, administration och juridiska ärenden, 
Fennia Kapitalförvaltning Ab

 Skriv ut sidan