Fennia Kapitalförvaltning Ab:s ledningsgrupp

Eero Eriksson (1963), pol.mag.
verkställande direktör

  • medlem av ledningsgruppen 2017–
  • medlem av Fenniakoncernens ledningsgrupp 
  • Panostaja Oyj, styrelsemedlem
  • Stiftelsen för Diabetesforskning, medlem i kapitalförvaltningsutskottet
  • Stiftelsen av Uolevi och Kyllikki Lehikoinen, styrelsemedlem
  • Oulun Diakonissalaitos, medlem i kapitalförvaltningsutskottet

Heidi Ketolainen (1974), JK, pol.kand., vicehäradshövding
direktör, administration och juridiska ärenden

  • medlem av ledningsgruppen 2017–

Simo Launonen (1968), EL, SVM
direktör, försäljning och kundrelationer

  • medlem av ledningsgruppen 2017–

Jarno Mäkinen (1976), EM
direktör, värdepapper

Ville Yrjölä (1974), EM
direktör, fastighetsfondrörelse

  • Avara Rahastot Oy, styrelsemedlem
 Skriv ut sidan