Fennia Kapitalförvaltning Ab – genuint personlig service!

Fennia Kapitalförvaltning Ab är ett värdepappersföretag som erbjuder såväl företag, företagare som privatpersoner kostnadseffektiv kapitalförvaltning av hög kvalitet. Fennia Kapitalförvaltning är en del av Fenniakoncernen.

Fennia Kapitalförvaltning har som mål att erbjuda Fenniakoncernens nuvarande och framtida kunder en lika individuell service i kapitalförvaltningsärenden som de nu redan får i försäkringsärenden. Kapitalförvaltningen sker med hjälp av samarbetspartnernas placeringsfonder som valts med omsorg samt med hjälp av indexfonder (ETF) som följer ledande marknadsindex.

Ta del av Fennia Kapitalförvaltning Ab:s tjänster (på finska)

Fennia Kapitalförvaltning årsberättelse

 Skriv ut sidan