Fennia Fastighetsutveckling – mervärde för kunden som mål

Fennia Fastighetsutveckling Ab är ett expertföretag, vars främsta uppgift är att genom fastighetsutveckling ge Fennia Kapitalförvaltnings kunder, samarbetspartner, andra investerare och fastighetsägare samt fonderna som förvaltas möjlighet till lönsamma placeringar. Syftet med fastighetsutveckling är att tillhandahålla förmånligare och högklassigare fastighetsplaceringsobjekt än de som står till buds på marknaden och att skapa mervärde för de nuvarande fastigheterna. Vi gör en noggrann bedömning av projektidéernas möjligheter och risker och börjar bara utveckla ett urval av fastigheterna till lönsamma placeringsfastigheter.

Våra tjänster omfattar bl.a. utveckling av nya bostads- och affärsfastigheter från tomtköp till uppdrag under garantitiden, utveckling av detaljplaner, förädling av befintliga fastigheter inklusive byte av användningsändamål samt byggande i nya projekt och i sådana som omfattar grundlig renovering. Bolaget leder och övervakar byggprojekten så att anskaffningar görs på ett transparent sätt och att slutproduktens kvalitet, pris och tekniska utförande motsvarar det som överenskommits. I planeringsledningen beaktas utöver hyresgästens behov också investerarens syn, särskilt i fråga om underhållskostnader, energieffektivitet, flexibilitet, miljöfrågor och administration.

Ta del av våra aktuella projekt

Fennia Fastighetsutveckling är med i bland annat följande projekt (på finska):

Tammerfors Posthus

Köpcentret Tripla i Böle

Närservicecentret Hertsi i Hertonäs

Hippos2020 - centrum för motion och välbefinnande

 

 Skriv ut sidan