Fennia Fastigheter

Fennia Fastigheter är specialiserat på fastighetsledningstjänster, som bolaget erbjuder investerare, fastighetsägare och hyresgäster. Utöver förvaltning av fastighetsportföljer, fastighetsledningstjänster och fastighetsutveckling koncentrerar sig bolaget på genomförande och administration av joint venture-projekt. Fennia Fastigheter hör till Fenniakoncernen och är ett helägt dotterbolag till Fennia Kapitalförvaltning Ab.

Vi förvaltar våra kunders fastighetsinvesteringar runt om i Finland. Våra tjänster omfattar bl.a. förvaltning av portföljer med fastighetstillgångar, uthyrning, underhålls- och energiledning, fastighetsutveckling och byggnation. Vi producerar fastighetsledningstjänster för fastighetsfonder som förvaltas av Fennia Kapitalförvaltning och ansvarar för lokal- och säkerhetsledning i fastigheter i Fennias eget bruk. För närvarande ansvarar vi för en fastighetsförmögenhet värd cirka 1,2 miljarder euro.

En väsentlig del av vår verksamhet utgörs av att skapa lönsamma fastighetsplaceringsmöjligheter genom fastighetsutveckling och att ansvara för projektledning i utvecklingsprojekt.

Hyreslokaler i fastigheterna som vi förvaltar finns på www.fenniatilat.fi.

Aktuellt

Fennia Fastigheter är med i bland annat följande projekt:

Tammerfors Posthus

Köpcentret Tripla i Böle

Närservicentret Hertsi i Hertonäs

Optimes Business Garden
 

Meddelande 2.9.2019: Fennia effektiviserar fastighetsrörelsen – samlar förvaltningen av fastighetsfonder under Fennia Kapitalförvaltning och fastighetsförvaltningen under Fennia Fastigheter

Meddelande 21.8.2019: Fennia Kapitalförvaltnings alternativa investeringsfond Terrieri Kiinteistöt Ky aktiv på marknaden
 

 Skriv ut sidan