Fennia-gruppen

Fennia

Hos Fennia får företag, företagare och privathushåll alla de lagstadgade och frivilliga skadeförsäkringar som de behöver.

Läs mer

Fennia Liv

Fennia Liv erbjuder frivilliga och individuella liv-, pensions- och sparförsäkringar för företag, företagare och privathushåll.

Läs mer

Fennia Kapitalförvaltning

Fennia Kapitalförvaltning Ab är ett värdepappersföretag som erbjuder såväl företag, företagare som privatpersoner kostnadseffektiv kapitalförvaltning av hög kvalitet.

Läs mer