Vattenfelsbrytare är ett effektivt sätt att förebygga läckageskador

Det inträffar årligen cirka 36 000 vatten- och läckageskador, vilket betyder hundra skador varje dag. Skador kan förebyggas med vattenfelsbrytare och genom att se till att rören är i skick.

Läckageskador beror på föråldrade tappvatten- och avloppsledningar, på att anordningar som använder vatten har blivit vanligare och på byggfel. Att åtgärda skador leder ofta till omfattande kostnader och tar tid, eftersom man är tvungen att riva ner och torka konstruktioner innan man kan påbörja själva renoveringen. Ofta är man tvungen att flytta bort för den tid renoveringen pågår.

Läckageskador kan förebyggas effektivt genom att installera en vattenfelsbrytare på den inkommande vattenledningen efter vattenmätaren. Brytaren håller koll och skyddar tappvattenledningarna och alla dess kopplingar dygnet runt. Anordningen upptäcker även dolda läckage i tidigt skede och stänger av vattnet i rören. Det är enkelt att använda vattenfelsbrytaren och den kan styras smidigt från manöverpanelen eller via en mobilapp.

Fennia erbjuder betydande förmåner för dig som skaffar en vattenfelsbrytare

Fennia och tillverkaren av vattenfelsbrytare Leakomatic samarbetar för att förebygga vattenskador och erbjuder betydande förmåner för dig som skaffar en vattenfelsbrytare.

Leakomatic erbjuder en vattenfelsbrytare inklusive installation till ett nedsatt pris för Fennias kunder, och Fennia erbjuder följande förmåner på försäkringspremierna för byggnaden och lösöre till dig som skaffar en vattenfelsbrytare:

  • 50 % rabatt på första årets premie
  • 20 % rabatt under de följande fyra åren.

Dessutom får du som skaffar en vattenfelsbrytare en självriskcheck på 200 euro, som du kan använda vid egendomsskador på byggnaden eller lösöre.

Fennias hemförsäkringskund får dessa förmåner genom att skicka in installationsintyget till Fennia.

Exempelberäkning på kostnader för Leakomatics vattenfelsbrytare och Fennias förmåner

Egnahemshus i trä i Esbo. Byggår 1987, boyta 120 m².

Leakomatic M4i-vattenfelsbrytare för Fennias kunder   Leakomatic M4i-vattenfelsbrytare cirkapris  

Anskaffningspris inkl. installation (installationsandel 300 euro)*
 

995 euro

Anskaffningspris inkl. installation (installationsandel 300 euro)*
 

1295 euro
Gratis Cloud-molntjänst 
 
0 euro Gratis Cloud-molntjänst 
 
0 euro
Anskaffningspris sammanlagt 995 euro Anskaffningspris sammanlagt 1295 euro

 

Övriga förmåner för Fennias kunder**  

50 % rabatt på försäkringspremien för byggnaden det första året
 

253 euro
50 % rabatt på försäkringspremien för lösöre det första året
 
169 euro
20 % rabatt på försäkringspremien för byggnaden de följande fyra åren
 
404 euro
20 % rabatt på försäkringspremien för lösöre de följande fyra åren
 
268 euro
Självriskcheck för egendomsskador
 
200 euro
Förmånerna på försäkringspremierna sammanlagtunder de fem åren 1 094 euro + självriskcheck 200 euro

* För installation kan man söka hushållsavdrag.
** Priserna har beräknats utifrån nuvarande prislista exkl. andra rabatter.

Gör så här

28.1.2019

 Skriv ut sidan