Var tredje halkar - medelålders personer skadar sig

Ifjol föll var tredje omkull på grund av halka. Personer under 24 år råkade mest ut för halkolyckor. Enligt resultaten från Finansbranschens Centralförbundets nya halkenkät sökte sig mest över 50-åringar, som hade skadat sig på grund av en halkolycka, till läkar- eller sjukskötarmottagningen.

Personer mellan 50 och 64 år råkade mest ut för skador på grund av halka.  Nästan hälften av de i medelåldern skadade sig och var femte sade att de hade besökt läkare eller sjuksköterska.

Oftast skedde halkolyckan på fritiden på ett gatu- eller vägområde.  Av de som deltog i enkäten sade 72 procent att de aldrig använder halkskydd vid halt före. Sammanlagt 19 procent sade att de ibland använder halkskydd.

Antalet halkolyckor har inte förändrats under de senaste fem åren. Enligt den senaste enkäten från 2008 halkade de som deltog i rundfrågan lika många gånger som de som besvarade enkäten hösten 2013.  Antalet människor som skadat sig på grund av halkolycka hade emellertid vuxit jämfört med år 2008.

Halkolyckor orsakar miljonkostnader

Halk- och fallolyckor under vintertid orsakar kostnader på över 600 miljoner euro. I siffran räknas utöver de ersättningar som utbetalas från arbetsolycksfallsförsäkringen, den frivilliga olycksfallsförsäkringen och olika ansvarsförsäkringar samt kostnader till följd av samhälleliga förluster. 

Enligt uppskattningar orsakar sjukvårdskostnader och förlorade arbetsinsatser och förlorat hälsa förluster på en halv miljard euro.

På grund av fallolyckor som orsakas av halt väglag eller snöföre vårdas årligen ca 5 000 personer på vårdavdelningen och nästan 10 000 personer besöker specialsjukvården. De mest alvarliga fallolyckor kan leda till döden. Årligen avlider ca tio personer på grund av fallolyckor till följd av halt väglag eller snöföre.

Kampanjen Stå stadigt främjar fotgängarnas säkerhet under vintern. På kampanjens webbplats finns material om halk- och fallolyckor. Bakom kampanjen ligger aktörerna för Kampanjen mot hemolyckor Finansbranschens Centralförbund, Försvarsutbildningen, Finlands Röda Kors, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands kommunförbund, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Institutet för hälsa och välfärd, samt Finska Meteorologiska institutet, Trafikskyddet och Taitavat suutarit.

Källa: Finansbranschens Centralförbund, www.fkl.fi

17.1.2014

 Skriv ut sidan