Vaksamhet och lägre fart förebygger älgkollisioner

Vaksamhet och lägre fart förebygger älgkollisioner

Under hösten rör älgarna sig livligt. Särskild vaksamhet bakom ratten behövs vid områden där det är varning för älgar, vid skymning och vid dålig sikt. Genom att sänka hastigheten förebygger du olyckor.

Du kan förebygga älgolyckor effektivt genom att vara medveten om områden där fara finns och genom att anpassa din körstil och hastighet. Särskild vaksamhet behövs på platser där älgstängsel börjar och slutar och där det finns älgvarningsmärken. Det är viktigt att sänka hastigheten, då en lägre hastighet ger föraren mer tid att reagera på älgarnas ofta oförutsägbara beteende.

Det inträffat över tusen älgolyckor varje år. Den mest riskfyllda tiden är september till december, då dåligt väder, skymning och halka ökar risken för olyckor.

För att undvika olyckor

  • sänk hastigheten vid områden där det varnas för älgar, och bromsa direkt om du ser något avvikande
  • använd helljus så mycket som möjligt
  • ha koll på vägkanter, särskilt där träd och buskar växer intill vägen
  • om ett djur springer ut i vägen, försök väja bakom älgen.

28.9.2016

 Skriv ut sidan