Stugan i vinterskick

Till höstunderhållet av en stuga hör att kontrollera taket och att se till att vatten- och avloppssystemet är i skick inför vintern. Låsen till stugan och byggnaderna på gårdsplanen är bra att kontrollera, och värdeföremål är bäst att föra bort från den tomma stugan. När underhåll görs regelbundet förebygger man större skador.

Vatten- och avloppssystemet i vinterskick

I en stuga som står kall under vintern ska tappvattenrör, varmvattenberedare och andra anordningar som innehåller vatten tömmas innan det blir köldgrader. Lämna inte disk- eller tvättmaskiner i en kall stuga, eftersom det är svårt att helt tömma dem på vatten. Även rören i ett vattenburet uppvärmningssystem ska tömmas om det inte går att skydda dem mot frysning med till exempel frostskyddsvätska. När rör töms är tryckluft till stor hjälp om det inte går att låta vattnet rinna ut av sig självt. Vatten som blir kvar i rör kan spräcka dem när det fryser och under våren när dagarna blir varmare kan vattnet läcka ur de spruckna rören in i stugans konstruktioner och i värsta fall orsaka en omfattande vattenskada.

Det lönar sig att tömma avloppens vattenlås på vatten, så att de inte spricker i vinterkölden. Ta bort gallret på avloppsbrunnen och töm vattenlåset på vatten. Om det finns en vattentoalett i stugan, töm dess cistern och vattenlås.

Tappvatten- och avloppssystemet i en stuga som används under vintern och som har grundvärme behöver nödvändigtvis inte tömmas. Tappvattensystemets huvudventil ska däremot stängas liksom strömmen till vattenpumpen om stugan står tom i över en vecka. Om grundvärmen i stugan ställs in på under +12 C, töm ledningar för tappvatten samt varmvattenberedaren, wc-cisternen och golvbrunnen.

Kontrollera taket och förse skorstenen med hatt

Ett tak ska tåla höstens regnoväder och snötyngden under vintern. Takets skick och vattentäthet är bäst att kontrollera noggrant, särskilt vinkelrännor och genomföringar, som skorstenar och rör, som är utsatta för läckage.

Rengör taket från skräp efter att träden har fällt sina löv. Rengör även vattenrännor och stuprör.

En skorstenshatt hindrar skorstenen från att täppas till. Hatten monteras 20–30 cm ovanför skorstenen, vilket gör att luft kan passera via rökkanalen.

Var beredd på strömavbrott

I en stuga som används under vintern eller som har grundvärme finns det skäl att förbereda sig på till exempel strömavbrott till följd av storm. Vid ett strömavbrott sjunker temperaturen i stugan snabbt och då fryser vattnet i rörsystem och i vattenburna uppvärmningssystem. I sådana situationer är det viktigt att någon så snabbt som möjligt kan värma upp stugan med hjälp av eldstäder eller aggregat.

Larmsystem och fastighetsskötare hjälper

Det är motiverat att skaffa ett övervakningssystem till en stuga som har grundvärme eller som används under vintern. Systemet meddelar ägaren om till exempel strömavbrott, vattenläckage eller inbrott. Hjälp med underhåll och övervakning av stugan kan köpas av en fastighetsskötare som erbjuder stugservice på orten där stugan finns. Det är också bra att komma överens med fastighetsskötaren om hur plötsliga problemsituationer ska lösas. Om det är möjligt lönar det sig att åka till stugan regelbundet under vintersäsongen för att kolla att allt är i ordning.

Lämna inte värdesaker i stugan och se till att låsen är i skick

Lämna inte värdesaker i stugan över vintern, utan för dem någon annanstans bakom lås och bom. När du har stugans gardiner öppna, är det lätt för tjuvarna att konstatera att det inte finns någonting att stjäla i stugan.

När du stänger stugan inför vintern, se samtidigt till att låsen till samtliga byggnader är i skick. Lämna inte nycklarna på stugan, utan ta med dem hem över vintern. Stölder kan också förebyggas med låsbara gårdsgrindar och med ett larmsystem.

Information om fritidsbostadsförsäkringar

19.9.2016

 Skriv ut sidan