Stöd psykisk hälsovård av unga vuxna

Det skulle vara bra om man fick hjälp i problem som gäller den mentala hälsan lika snabbt som man får sjukvård vid olycksfall. Kom med för att hjälpa unga vuxna att få samtalshjälp snabbt och enkelt.

Fennias mångåriga samarbetspartner Helsingforsmission har en kampanj i maj–juni med temat ”Nuori on vähän väsynyt” (Den unga är lite trött). Kampanjen tar upp trycket på ungdomar att klara sig, som kan utgöra ett hot mot deras mentala hälsa. Utmaningarna som de unga står inför tar inte paus för sommaren, och därför ber vi dig att delta i insamlingen.

När du stöder unga som är i en svår situation medverkar du samtidigt till hela familjens välmående – mammans, pappans och syskonens. Ditt stöd behövs och det är för livet.

Delta i insamlingen för ungas mentala hälsa här.

6.6.2018

 Skriv ut sidan