Specialplaceringsfonden Fennica Tomter ingick avtal om finansiering och köpte tomtmark i Vanda och Uleåborg

Specialplaceringsfonden Fennica Tomter har i juni gjort två fastighetsaffärer och ingått ett nytt avtal med Aktia Bank Abp om ett lån på 20 miljoner euro.

Specialplaceringsfonden Fennica Tomter köpte en obebyggd bostadstomt i centrum av Uleåborg den 12 juni 2019. Planen är att bygga nya bostäder på ca 2 500 kvadratmeter våningsyta på tomten, som hör till samma helhet som det landområde som fonden köpte tidigare. Avsikten är att i kvarteret bygga nya hus på ca 13 000 kvadratmeter våningsyta.

I en affär som avslutades den 28 juni 2019 köpte fonden en obebyggd verksamhetstomt i närheten av flygplatsen i Vanda. Det är meningen att på tomten bygga logistiklokaler på över 5 000 kvadratmeter våningsyta.

Fonden har i samband med affären ingått mångåriga arrendeavtal för båda tomterna, enligt vilka fonden arrenderar ut tomterna. Tomterna följer fondens strategi och på dem verkställs planenlig diversifiering av fondens innehav av landområden. Byggandet på tomterna sker på arrendatorernas ansvar.

– Noggrann spridning av tomtobjekt med bra placering skapar en god grund för fondens verksamhet. Objektet i Vanda har ett utmärkt logistiskt läge nära Ring III och Helsingfors-Vanda flygplats, och objektet i Uleåborg ligger lätt tillgängligt precis vid järnvägsstationen, säger jurist Tuomas Fonselius på Fennia Kapitalförvaltning Ab.

Fondens samarbete med Aktia Bank Abp fortsätter, i och med att parterna i början av juli ingick ett avtal om ett nytt lån på 20 miljoner euro. Med beaktande av fondens totalfinansiering möjliggör det nya lånet som beviljats så gott som 40 procents finansieringsgrad på fondnivå.

– Vi är glada över att vi genom den nya finansieringen kan fortsätta vårt goda samarbete med Specialplaceringsfonden Fennica Tomter, säger Pia Lönnholtz, kundansvarig direktör på Aktia Bank.

– Det är trevligt att få fortsätta och fördjupa samarbetet med Aktia Bank. Det nya lån som beviljats fonden ger fonden möjlighet till allt större tillväxt med tanke på kommande investeringar, säger fondförvaltare Elina Puhakainen.


Mer information

Fennia Kapitalförvaltning Ab
fondförvaltare Elina Puhakainen, 050 331 9119, elina.puhakainen@fennia.fi
direktör Ville Yrjölä, 040 350 3126, ville.yrjola@fennia.fi
www.fenniavarainhoito.fi

Fennica Tomter är en specialplaceringsfond. För förvaltningen, portföljförvaltningen och distributionen ansvarar Fennia Kapitalförvaltning Ab. Fastighetsinnehavet som förvaltas av fonden omfattar 20 landområden, verksamhets- och bostadstomter samt tio separata bostäder. Det sammanlagda värdet på fastigheterna är cirka 66 miljoner euro och fondens förvaltade medel är cirka 83 miljoner euro. Fennia Kapitalförvaltning erbjuder företag, organisationer, hushåll och privatpersoner kostnadseffektiv kapitalförvaltning av hög kvalitet. Fennia Kapitalförvaltning Ab är en del av Fenniakoncernen.

2.7.2019

 Skriv ut sidan