Specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I köpte en hotellfastighet i Helsingfors centrum

Specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I köpte hela aktiestocken i fastighetsaktiebolaget Hotelli Katajanokka Oy den 27 november 2018.

Det unika hotellet i Helsingfors centrum drivs i dag av Primehotels Oy med långt hyresavtal. Primehotels Oy och Marriott International ingick den 27 november 2018 ett franchiseavtal, enligt vilket varumärket Tribute Portfolio ska lanseras på Hotel Katajanokka.

Hotel Katajanokka är ett av de mest intressanta hotellen i Finland. Det har fått mycket beröm för sin service och vunnit flera priser och fått många erkännanden både i Finland och internationellt under de senaste åren. Franchiseavtalet som nu ingåtts med Marriott International ger Hotel Katajanokka både internationell synlighet och nya distributionskanaler: webbplatsen Marriott.com, dvs. en av väldens största webbutiker, och världens största stamkundsprogram med över 110 000 000 medlemmar.

Turistnäringen är en viktig del av den ekonomiska tillväxten i Helsingfors. Hotellet i det tidigare fängelset på Skatudden är ett av de mest intressanta i Finland. Marriotts varumärke bidrar både till bättre kännedomen om hotellet och till ökad försäljning. Den här fastighetsinvesteringen är ett led i fondens selektiva och noggranna placeringsstrategi, där avkastningsnivå, risker och framtida möjligheter har beaktats i rätt proportion, säger direktör Timo Rantala, ansvarig för Fennia Kapitalförvaltning Ab:s fastighetsaffärsverksamhet.

Mer information och kontakt

Fennia Kapitalförvaltning Ab

Direktör Timo Rantala
tfn 040 528 7141
timo.rantala@fennia.fi

Specialplaceringsfonden Fennica Fastigheter I är en specialplaceringsfond. För dess förvaltning, portföljförvaltning och distribution ansvarar Fennia Kapitalförvaltning Ab. Fonden förvaltar 32 fastigheter i huvudsak i huvudstadsregionen och i stora tillväxtcentrum. Fastigheternas totala värde är ca 296 miljoner euro. Fennia Kapitalförvaltning erbjuder företag, organisationer, hushåll och privatpersoner kostnadseffektiv kapitalförvaltning av hög kvalitet. Fennia Kapitalförvaltning Ab är en del av Fenniakoncernen.

 

27.11.2018

 Skriv ut sidan