Snö som samlats på tak är en risk

Snömassa som samlats på tak kan orsaka många slags faror. Följ snösituationen och ta vid behov bort snö från taket.

Snömassa som samlats på tak kan orsaka många slags faror.

Smältvattnet från snön kan tränga igenom takkonstruktionerna och den tunga snömassan kan leda till att taket rasar in. Särskilt sådana byggnader är i fara på vars tak vinden har packat ovanligt mycket snö i drivor. Mot slutet av vintern och när vattenhalten i snön ökar kan situationen också bli farlig för andra byggnader. Inte ens en omfattande hemförsäkring ersätter en skada på byggnaden till följd av snö- eller istyngd eller rörelse av snö eller is på ett tak. Detsamma gäller eventuella takläckage.

Snö och is som faller ner från tak kan utgöra en skaderisk och till och med livsfara för fotgängare. Fotgängare ska varnas för snö som skottas ner från taket. Om man märker att snö faller ner av sig själv, måste man varna för det genom avspärrningar tills faran är över. Fastighetsägare- och innehavare ansvarar för den risk som orsakas av snö och is.

Kom ihåg och följa snösituationen och vid behov ta bort snö från taket. Se till att snön som skottas ner inte orsakar fara för människor eller till exempel bilar. Den som arbetar på taket måste vara försiktig och använda säkerhetsutrustning, till exempel en säkerhetssele.

25.11.2012

 Skriv ut sidan