Skydda husets rör från köld

Risken att rör fryser ökar markant under längre köldperioder, medan rör spricker främst när kölden släpper. Det går att förebygga frusna rör genom ordentlig isolering och genom att installera en värmekabel i vattenrören.

Under köldperioder är utöver vatten-, värme- och avloppsrör också disk- och tvättmaskiner, varmvattenberedare, wc-stolarnas vattenbehållare, golvbrunnar och vattenlås utsatta för frysning och sönderfrysning. Vattenledningar som har installerats nära ytterväggar eller i konstruktionerna i ett ventilerat bottenbjälklag har störst risk att frysa. När kölden avtar smälter isen i rören och utvidgas, vilket kan leda till skador.

En värmekabel som installeras in i vattenrören förhindrar effektivt rör att frysa. Om du har låtit installera en värmekabel är det nu dags att sätta på den. Att låta kranen smårinna och att spola wc-stolen mer än vanligt förebygger också frusna rör.

Se även till att rummet där vattenmätaren finns och andra tekniska rum är tillräckligt varma. Det lönar sig att skaffa ett elelement, värmeelement eller en värmefläkt för att trygga tillräcklig värme om rummet svalnar för mycket. Stäng ventilationsöppningar till garage, lager och andra servicerum, så att kylan inte kommer in.
Om rören ändå fryser, red ut problemet och åtgärda det innan nästa köldperiod.

Se intervjun av Ensio Laaksonen, rådgivare vid Egnahemsförbundet: Så här skyddar du rören i ditt hus från köld (på finska)

8.1.2016

 Skriv ut sidan