Ska du ordna taklagsfest eller gårdstalko i husbolaget? Teckna talkoförsäkring för deltagarna

Ska du ordna taklagsfest eller gårdstalko i husbolaget? Ta en talkoförsäkring för deltagarna

Om du bjuder dina kompisar på taklagsfest på sommarstugan, eller om ditt husbolag ordnar talko flera gånger om året, kan det vara bra att teckna en talkoförsäkring.

Framförhållning är a och o när man ordnar talko. Om du ska ordna talko på gården eller sommarstugan, lönar det sig att förse deltagarna med lämpliga arbetsredskap och skyddshandskar samt något att dricka och äta. Med rätt utrustning och något gott att äta orkar talkodeltagarna bättre och arbetet går snabbt.

När du planerar ett talko är det bra att överväga att försäkra deltagarna med en talkoförsäkring för oavlönat arbete. Försäkringen ger sinnesfrid och du kan lugnt be dina kompisar komma på jobb, eftersom du vet att de snabbt får vård om ett olycksfall inträffar. Den som är försäkrad med en talkoförsäkring kan använda tjänsten FenniaVårdare, och om en olycka inträffar kan man genast få hjälp per telefon.

Bra att veta om talkoförsäkringen

  • Talkoförsäkringen kan tecknas av en förening eller en privatperson. Såväl husbolag och föreningar som privatpersoner kan teckna en talkoförsäkring.
  • Talkoförsäkringen har ingen självrisk. Om det inträffar ett olycksfall under talkot, täcks vårdkostnaderna av talkoförsäkringen, och du behöver inte betala någon självrisk.
  • I talkoförsäkringen ingår ersättning för bestående men. Om det går så illa att ett olycksfall under ett talko ger upphov till dödsfall eller bestående men, ersätts dessa från talkoförsäkringen.
  • Talkoförsäkringen gäller inte familjemedlemmar. Med talkoförsäkringen kan du försäkra personer som utför oavlönat arbete, men den gäller inte försäkringstagaren eller familjemedlemmar som bor i samma hushåll. Familjemedlemmarna kan tryggas med en olycksfallsförsäkring.
  • Talkoförsäkringen gäller en viss tid. Talkoförsäkringen gäller medan talkot pågår. Om husbolaget ordnar flera talkon per år, kan försäkringen tecknas för ett år, och då omfattar den alla talkon som ordnas under året.
  • Talkoförsäkringen gäller inte avlönat arbete. Om det betalas ett arvode för arbetet, är det inte fråga om oavlönat arbete, dvs. talkoarbete. Om exempelvis en juniorförening anlitas för att snygga till en gård mot en liten ersättning, gäller talkoförsäkringen inte.

Ska du ordna talko? Läs om talkoförsäkringen och kontakta oss!

9.10.2019

 Skriv ut sidan