Se upp för halka!

Alla kan halka oberoende av ålder och skador till följd av halkningar kan ha långtgående följder. Enligt undersökningen som Trafikskyddet lät göra i december 2014 har fyra av tio finländare halkat under pågående vinter eller under vintern året innan, och nästan hälften av dem skadade sig till följd av halkning.

Fyra av tio finländare uppger att de halkat under pågående vinter eller under vintern året innan. Hälften av de som halkat säger att de skadat sig i samband med halkning. Ungefär hälften av samtliga halkningar inträffade på gatan eller på vägen och en tredjedel på gårdsplan. Sammanlagt 65 procent av halkningarna inträffade under fritiden.

Fotgängarnas egen beredskap och gatuunderhåll anses vara de viktigaste åtgärderna att förebygga halkningsolyckor. Av de som deltog i undersökningen hade 62 procent förberett sig på halka genom att välja lämpliga skor och genom att se till att ha gott med tid för resan. Var femte säger sig träna balans. Endast tre av tio säger sig använda halkskydd åtminstone ibland.

Sju steg för tryggare vinterpromenader

  1. Välj skor efter väglag. Bra skor som klarar av halka har en låg och bred klack och en mjuk sula med djupa mönster.
  2. Använd halkskydd. Halkskydd, som man sätter på skorna, eller fasta dubbar ger bra grepp.
  3. Se till att ha gott med tid för resan. När du har bråttom halkar du lätt.
  4. Kolla väglaget innan du ger dig av. Väglaget för fotgängare kan du enkelt kolla på Meteorologiska institutets webbplats eller på YLE:s text-tv.
  5. Lämna feedback på underhåll av gårdsplan och passager. Sandning av gårdar och gator samt snöplogning hjälper även andra fotgängare att stå på benen.
  6. Ta hand om din fysiska kondition. Bra kroppskontroll, muskelstyrka och bra syn förebygger halkningar.
  7. Se upp. När du är vaksam lägger du bättre märke på hala platser.

Kampanjen Stå stadigt har främjat fotgängares säkerhet redan i tio år. Bakom kampanjen står aktörerna för Kampanjen mot hemolyckor: Finansbranschens Centralförbund, Försvarsutbildningen, Finlands Röda Kors, Inrikesministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet, Finlands kommunförbund, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Institutet för hälsa och välfärd, Finska Meteorologiska institutet, Trafikskyddet och Taitavat suutarit.


Källa: Kampanjen Stå stadigt (på finska)

14.1.2015

 Skriv ut sidan