Säkerhetstips för vinteridrott

Säkerhetstips för vinteridrott

När vintersemestern närmar sig fylls skidanläggningarna och -spåren av semesterfirare. Utgångspunkter för trygg och säker vinteridrott är lämplig utrustning, aktsamhet och att man följer reglerna i pisterna och skidspåren. Olycksfalls- och reseförsäkringar skyddar mot skador.

Alla ansvarar själv för sin säkerhet både i pisten, på spåret och på isen. Aktsamhet och sunt förnuft är de bästa skydden. Genom att beakta din egen kondition, dina färdigheter och väderleksförhållanden kan du undvika många olyckor. Användning av skyddsutrustning, som isdubbar samt hjälm och handleds- och knäskydd i pisten förbättrar säkerheten.

Följ reglerna i pisten och skidspåret och var speciellt försiktig när du rör dig på isen.

Säkerhet i backen

 • Kontrollera att din utrustning fungerar och att bindningarna är justerade. Använd hjälm.
 • Välj pist utifrån dina färdigheter. Bekanta dig med specialpister på förhand.
 • Håll ett tillräckligt avstånd då du åker förbi andra. Den som kommer uppifrån och bakifrån ska alltid väja.
 • Stanna i pisten endast på ställen där du syns. När du stiger upp använd alltid pistkanter.
 • Justera farten utifrån dina färdigheter. Lägg märke till de lokala back- och väderleksförhållandena.
 • Det är förbjudet att vara i backen om man är berusad.
 • Alla är förpliktade att hjälpa vid en olycka. Meddela personalen omedelbart vid olyckor.

Regler i skidspåren

 • Välj rutt utifrån din kondition, dina färdigheter, ditt skidsätt och väderförhållanden.
 • Ta hänsyn till andra skidåkare. Den snabbare väjer för den långsammare och den som åker ensam väjer för de som åker i kö.
 • Håll tillräckligt långt avstånd till den som åker framför dig.
 • Kom ihåg i nedförsbackar: håll koll på farten och byt inte spår.
 • Följ anvisade åkriktningar. Åk på spåret till höger och kör om till vänster.
 • Stanna inte på spåret. Stig upp snabbt och ta dig åt sidan om du faller. Laga spåret vid behov.
 • Att hjälpa är en förpliktelse: hjälp alltid vid olycksfall och annars också vid behov.

Tryggt och säkert på isen

 • Kontrollera isläget och -rapporterna innan du går ut på isen, http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/. Notera att tjockleken på isen kan variera mycket även på korta sträckor.
 • Farliga ställen är speciellt åar, smala sund, å- och bäckmynningar, områden under broar samt strömställen.
 • Gå inte ensam på isen. Ta med dig minst en vän, helst flera.
 • Ta med dig säkerhetsutrustning: ispik, isdubbar, räddningslina, visselpipa och ryggsäck med vattentätt packade reservkläder.
 • Lär dig att använda säkerhetsutrustningen innan du går ut på isen. Tänk på förhand vad du gör om isen brister. Öva i praktiken om möjligt.
 • Hjälp alltid andra vid behov på isen och varna för farliga ställen som du noterat.

Försäkringar skyddar mot skador

En olycksfallsförsäkring ger skydd i händelse av olycksfall som inträffar hemma och vid hobbyutövning. För en resande lönar det sig att alltid kontrollera reseförsäkringsskyddet. Om du inte har en fortlöpande reseförsäkring, teckna en tidsbestämd försäkring i god tid. Det lönar sig att baka in både en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring i försäkringen.

Resenärförsäkringen täcker vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall under resa och kostnader till följd av en inställd eller avbruten resa eller försening från resa. Med en resgodsförsäkring skyddar du den egendom som du har med dig på resan i händelse av stöld eller att egendomen går sönder.

Som kund hos Fennia får du snabbt och enkelt hjälp om en skada uppstår.

 • FenniaVårdare erbjuder snabb och sakkunnig vård när olycksfall inträffar i Finland.
 • Vårt nätverk av avtalsläkare erbjuder sakkunniga läkartjänster utomlands. Vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall under resa kan du kontakta Fennias ersättningstjänst eller Fennias nödtjänst för utlandsresenärer.

Mer om olycksfallsförsäkringar

Mer om reseförsäkringar

17.2.2016

 Skriv ut sidan