Pihlajalinna och Fennia fördjupar och utvidgar sitt samarbete

Pihlajalinna, som producerar social-, hälso- och sjukvårdstjänster samt välmåendetjänster, och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia fördjupar och utvidgar sitt samarbete. Det nya, mångåriga och riksomfattande samarbetsavtalet har som mål att prcoducera helomfattande hälso- och sjukvårdstjänster samt välmåendetjänster för kunderna, utveckla allt bättre och snabbare vårdkejdor, skapa nya företagshälsovårdskoncept för företag och förbättra hänvisningen av kunder. Pihlajalinna och Fennia har samarbetat sedan 2015.

Utöver hälso- och sjukvårdstjänster producerar Pihlajalinna för Fennias kunder tjänsten Fennia Vårdaren, som fått utmärkt feedback. I tjänsten får patienten snabbt kontakt med en sjukskötare som ger råd om vården, bokar läkartid vid behov och hjälper med att ta tag i försäkringsärendet. Fennias kunder kan också anlita Pihlajalinnas distansläkartjänst, som grundar sig på artificiell intelligens.

– Det gläder mig mycket att vårt samarbete med Fennia intensifieras. Pihlajalinna har expanderat kraftigt under de senaste månaderna, och jag tror att samarbetet med Fennia ökar både kännedomen om oss och vår kundbas framför allt på områden som är nya för oss, säger Pihlajalinnas verkställande direktör Joni Aaltonen..

– I samarbete med Pihlajalinna erbjuder vi våra kunder helomfattande tjänster och en utmärkt kundupplevelse. Fennia Vårdaren har utmärkta siffror i kundnöjdhet och man får vård snabbt och enkelt. NPS-medeltalet har varit nära 80 redan från början, dvs. våra kunder rekommenderar gärna tjänsten. Kvalitet är viktigt när vi betjänar över 70 000 Fenniakunder årligen i den här kanalen. Vi har också höga förväntningar på det nya servicekonceptet för företagshälsovård, som vi lanserar i samarbete för företagare och företag, säger Fennias koncernchef Antti Kuljukka.

23.5.2018

 Skriv ut sidan