Om Tjäreborg ställer in resan

Tjäreborgs ägare, koncernen Thomas Cook Group, ansöker om konkurs och resebyrån Tjäreborg ställde in alla flyg på måndagen den 23 september 2019. Enligt Tjäreborgs senaste meddelande kommer resor att genomföras på normalt sätt från och med tisdagen den 24 september.

Om du har bokat en resa med avresedag tisdagen den 24 september eller senare, kommer ditt flyg att avgå normalt. Tjäreborg har lovat meddela sina kunder per sms om eventuella ändringar i flygtiderna.

Fennias resenärförsäkringar

Fennias resenärförsäkringar är personförsäkringar vars syfte är att ersätta kostnader som uppstått till följd av den försäkrades sjukdom, olycksfall och dödsfall. Resenärförsäkringen ersätter inte inställda eller avbrutna resor, försening från resa eller att man måste vänta på resan till följd av konkurs.

Om du till följd av konkurs hos ett flygbolag måste stanna längre på resande fot än planerat, förlänger Fennia försäkringens giltighet utan extra ersättning tills du har kommit tillbaka till Finland.

Om du är utomlands vid flygbolagets konkurs ska du kontakta reseguiden. Kontakta Finlands konsulat om det inte finns någon guide. I Finland kontaktar du Konkurrens- och konsumentverket.

Ta del av anvisningar för sökande av ersättning på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Konkurrens- och konsumentverkets anvisningar för Tjäreborgs kunder

Skador utomlands

På webbplatsen Fennia hjälper finns aktuella anvisningar för skadesituationer.

Gå till Fennia hjälper

24.9.2019

 Skriv ut sidan