Nu ingår evakuerings- och krisskydd i Fennias reseförsäkring

Fennia utvidgar kostnadsfritt alla reseförsäkringar med ett evakuerings- och krisskydd, som skyddar resenärer när omständigheterna på resmålet förändras väsentligt och evakuering blir nödvändig.

Evakueringsskyddet ersätter kostnader för transport till det närmaste trygga stället när omständigheterna på det utländska resmålet förändras till följd av en plötslig naturkatastrof, beväpnad konflikt eller ett terrordåd och Finlands utrikesministerium rekommenderar att man lämnar området.

Krisskyddet ersätter eventuella psykoterapikostnader, om den försäkrade behöver psykoterapi på grund av en plötslig naturkatastrof, beväpnad konflikt eller ett terrordåd som inträffat på resmålet. Kostnader för psykoterapi ersätts också när den försäkrade är inblandad i en trafikolycka som hotar hans eller hennes eller medresenärens liv, den försäkrade drabbas av ett våldsbrott eller den försäkrade befinner sig i en byggnad där en omfattande eller livshotande brand eller explosion inträffar.

Evakuerings- och krisskyddet trädde automatiskt i kraft för Fenniaskyddets alla reseförsäkringar den 4 maj 2018. Detaljerad information om försäkringen finns i försäkringsvillkoren.

Ta del av försäkringsvillkoren.

24.5.2018

 Skriv ut sidan