När är rätt tid att ta en personförsäkring?

Fanni

Hej Fanny, jag har redan länge funderat på att ta en personförsäkring. Det här har varit ett populärt samtalsämne i min bekantskapskrets eftersom många av mina vänner nyligen har fått sitt första barn. Det här har fått oss att tänka över hur vi kunde göra livet tryggare på olika sätt. Själv har jag relativt heltäckande företagshälsovård via min arbetsplats och är därför också intresserad av vad försäkringen täcker. När lönar det sig att teckna en personförsäkring? Vänliga hälsningar, Tveksamma Tina

Bästa Tveksamma Tina,
 
Tack för ditt meddelande. Det är trevligt att höra att du och dina vänner öppet har ventilerat de tankar som familjetillökningen väckt. Stora förändringar i livet för med sig många frågor som det är bra att öppet diskutera. Förändringar ger ypperliga tillfällen att se över hur heltäckande de egna försäkringarna är. 
 
Innan vi går till själva frågan vill jag gärna förklara termen personförsäkring. En personförsäkring kan vara en sjukkostnadsförsäkring, olycksfallsförsäkring, resenärförsäkring eller en livförsäkring. Oftast avser man sjukkostnadsförsäkringar när man talar om personförsäkringar.
 
Jag brukar ofta säga att den bästa tidpunkten för att ta en sjukkostnadsförsäkring är när man ännu är i toppform. Då får du försäkringen utan några större begränsningar. För en väntande mamma lönar det sig till exempel att ta en försäkring för barnet redan före födelsen så att eventuella sjukdomar hos barnet inte begränsar försäkringens omfattning. Dessutom kan vardagen i en barnfamilj vara hektisk och då är det särskilt viktigt att komma snabbt till läkaren. Då konkretiseras nyttan med en försäkring. 
 
Tina, du nämnde att företagshälsovården på din arbetsplats är relativt omfattande. Jag rekommenderar att du ännu noggrannare tar reda på vad din företagshälsovård täcker så att du vet hurdan försäkring du behöver. Försäkringspaketet Fennias Skydd för hälsa består av precis de delar som bäst motsvarar dina egna behov. Om din företagshälsovård till exempel täcker kostnader för allmän- och specialistläkare kan du utelämna dem från Fennias Skydd för hälsa, och försäkra dig mot operations- och tandolycksfallskostnader. 
 
Om arbetssituationen förändras är det bra att bedöma försäkringsbehovet på nytt. För företagare rekommenderar jag en sjukkostnadsförsäkring med dagpenning som tryggar inkomsten också under längre sjukperioder och olycksfall.
 
Om du alltjämt funderar på din försäkring får du här en bra tumregel: det lönar sig att ta försäkringen som ung, innan man får allvarliga sjukdomar, så att försäkringsskyddet blir så omfattande som möjligt.  Man kan ändå ansöka om sjukkostnadsförsäkring när som helst, även om man redan blivit sjuk, eftersom försäkringen alltid beviljas utifrån individuell bedömning av hälsouppgifterna. Du kan också bedöma hurdant Skydd för hälsa som passar dig bäst med vårt webbverktyg.
 
Jag önskar dig många friska dagar, Fanny

 

30.8.2019

 Skriv ut sidan