Motion är medicin för både musklerna och humöret

Man och cykel

Motion hjälper mot olika besvär och genom att röra på sig kan man också undvika sjukdomar och krämpor. Man måste ofta själv ta ansvar för att använda motion som medicin och därför kommer man ihåg det först då nacken är stel eller huvudet bultar.

För lite motion och för mycket stillasittande är en ekvation som innebär att vi är mera mottagliga för muskelspänningar och också långtidssjukdomar. Innan kroppen börjar värka eller vi får symptom på kroniska sjukdomar, skulle det löna sig att förutom vitaminer också äta ett motionspiller. Det är tillgängligt för alla, även om det inom hälsovården inte alltid skrivs ut recept på motion vid sidan av medicinerna. 

Rekommendationen är fem portioner i veckan

Rask gång, cykling eller stavgång 150 minuter i veckan är den mängd uthållighetsträning som rekommenderas för alla vuxna i rekommendationen God medicinsk praxis. Rekommendationerna God medicinsk praxis är oberoende nationella behandlingsrekommendationer som baserar sig på evidensbaserade forskningsresultat. I praktiken uppfyller man rekommendationen på uthållighetsträning genom att gå tre 50 minuter långa promenader. Till promenader räknas också arbetsresor som görs till fots, så det behövs inga särskilda träningskläder. Om det inte lockar att gå på promenad, kan man också klara av veckans rekommenderade träningsmängd med lite mera ansträngande träning: 75 minuter aerobic, längdskidåkning eller löpning.
 
Förutom uthållighetsträningen borde varje vuxen enligt rekommendationen utöva sådan motion som ökar eller upprätthåller muskelstyrkan eller muskeluthålligheten minst två dagar i veckan. För att uppnå den rekommenderade mängden räcker det till exempel med en danslektion och ett träningspass hemma eller aerobic och ett träningspass på gym. En del av motionen ska höja pulsen och göra en andfådd för att man ska uppnå de bästa hälsoeffekterna. Då når hälsoeffekterna av motionen ända till hjärtat. 
 
Då man enligt rekommendationerna under vardagen hinner med tre 50 minuters promenader, en danslektion och ett träningspass hemma, innebär detta fem motionspass i veckan. Mängden motion som behövs kan upplevas som överraskande stor, eftersom vi har glömt att våra kroppar är skapta för rörelse och vi tillbringar våra dagar stillasittande. 

Motion är ett målinriktat läkemedel 

Ju mer hektisk, tung eller stressande vår vardag är, desto viktigare är det att ta sig tid för motion. Eftersom få läkare skriver ut recept på motion, beror det på hur aktiv man själv är om man får in motionspillret i sin vardag. Stillasittande och bildskärmsarbete tar sig uttryck i till exempel nacksmärtor och huvudvärk, vilket är en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor uppsöker läkare. Det bästa läkemedlet för dessa besvär är motion. 
 
Några undersökningar har visat att spänningsrelaterad huvudvärk minskar med hjälp av muskelträning. På samma sätt borde träning som ökar muskelstyrkan och muskeluthålligheten vara medicinen som tas i första hand vid långvariga besvär i nacken och skulderpartiet. Med hjälp av regelbunden motion kan man få till stånd ändringar i muskulaturen. 
 
Som målinriktat läkemedel för huvudvärk lönar det sig att begära träningsanvisningar av yrkeskunniga inom hälsovård, såsom fysioterapeuter. Träning som inriktas på ett särskilt ställe fungerar likadant som målinriktade läkemedel; de verkar där smärtan finns.  
 
Vår tids folksjukdomar, såsom förhöjt blodtryck och typ 2-diabetes eller så kallad vuxendiabetes, kan förebyggas och behandlas med hjälp av motion. Undersökningar har visat att för dem som till exempel lider av dold diabetes kan redan 6250 steg om dagen förbättra insulinkänsligheten, minska det skadliga bukfettet eller det viscerala fettet och sänka LDL-kolesterolet. Motion minskar även risken för att insjukna i depression och demens. Redan lite motion fungerar som medicin om man har dålig kondition eller en sjukdom i bakgrunden. 

Motion passar alla

Motion förhindrar begynnande värk och långtidssjukdomar. Motion är ypperlig på det sättet att den passar alla. Motion gynnar såväl dem som redan är sjuka och i dåligt skick som dem som inte har några besvär. 
 
”Nästa ställning är den bästa” är en bra tumregel för varje dag. Det lönar sig att ofta byta såväl arbetsställning, sittställning som ställningen framför tv:n. Redan att tänja musklerna några gånger, ställa sig upp och röra på benen får i gång blodcirkulationen i kroppen. Genom att satsa på att hålla pauser under arbetsdagen, byta ställning och öka motionen i vardagen kan man minska risken för de flesta kroniska sjukdomarna och undvika muskelspänningar. Motion är också medicin för humöret; att röra på sig redan en liten stund påverkar kroppens stressnivå och lättar upp humöret. 
 
Fennias Skydd för hälsa plockas ihop av enskilda försäkringar och är därför anpassad precis för den som tecknat försäkringen. Ta del av försäkringspaketet Skydd för hälsa

Lähteet

Rekommendationen God medicinsk praxis

Medicine & Science in Sports & Exercise. 39(5):756-763, MAY 2007 

International Journal of Obesity volume 38, pages 1089–1096 (2014)

Helsingin Sanomat, 29.4.2019 (på finska)

Terveysliikuntauutiset, Liikunta lääkkeenä. 2016 (på finska)

30.8.2019

 Skriv ut sidan