Minneslista för hyresvärdar

Vilket ansvar har hyresvärden? Hur är det med hyresgästen? Placering i bostäder är ett utmärkt sätt att utöka sin egendom, men innan man blir hyresvärd är det bra att gå igenom försäkrings- och ansvarsfrågor. Med dessa tips undviker du otrevliga överraskningar.

Innan man skriver under ett hyresavtal är det bra att gå igenom de faktorer som är väsentliga för relationen mellan hyresvärden och hyresgästen.

Båda har ansvar

För att säkerställa ett problemfritt hyresförhållande bör både hyresvärden och hyresgästen ha sina försäkringar i ordning. Det lönar sig för båda två att ta en hemförsäkring för bostaden, och hyresvärden kan dessutom kräva att hyresgästen har en ansvarsförsäkring. Genom att ingå ett skriftligt avtal kan du se till att hyresgästen också förnyar sina försäkringar när de löper ut.

Om hushållsapparater och fast inredning som omfattas av hyresavtalet går sönder, är det i regel hyresvärden som ansvarar för att köpa nya. Om du lämnar kvar fast inredning eller egen lösegendom i bostaden, lönar det sig att försäkra dem med en omfattande hemförsäkring för hyresvärdar. En hemförsäkring för hyresgäster täcker vanligen hyresgästens egen lösegendom samt lånad och hyrd egendom som inte kräver en separat försäkring.

Normalt slitage hör till

Om hyresgästen orsakar avsiktlig skada på en lägenhet eller dess lösöre, är denne ersättningsskyldig. Därför är det viktigt att hyresgästen har en giltig ansvarsförsäkring. Normalt slitage av bostaden hör däremot till hyresverksamhetens natur. På lång sikt är det hyresvärden själv som ansvarar för att förnya hemmets ytor.

Om en hyresgäst ställer till med besvär och till exempel vägrar betala hyran i tid, kan man tvingas reda ut saken genom rättsliga åtgärder. Rättsskyddsförsäkringen för privatpersoner kan komma till nytta vid tvister. Kom ändå ihåg att en sådan försäkring kan tecknas bara för en enda placeringsbostad.

Planer på att bli hyresvärd? Kom ihåg följande:

  • Teckna en hemförsäkring för hyresobjektet. En omfattande hemförsäkring täcker också fast inredning och hushållsapparater som går sönder.
  • Se till att hyresgästen har en giltig omfattande hemförsäkring och en ansvarsförsäkring innan hen flyttar in.
  • Kontrollera den potentiella hyresgästens kreditupplysningar innan ni undertecknar hyresavtalet. Du kan be om att få informationen direkt av den tilltänkta hyresgästen eller beställa dem via kreditupplysningsregistret.
  • Om det känns svårt att hitta en pålitlig hyresgäst och göra en bakgrundskontroll, kan du anlita en hyresförmedlare. Vissa förmedlare erbjuder också tjänster för hyresgaranti.
  • Om det uppstår en tvist om hyresbetalningen med hyresgästen, kan rättsskyddsförsäkringen för privatpersoner vara till hjälp.

Fennias omfattande hemförsäkring tryggar din lägenhet vid uthyrning. Sök ersättning per telefon eller via Mitt Fennia. Läs mer om hemförsäkringar.
 

7.10.2019

 Skriv ut sidan