Mehiläinen har gett anbud på att köpa Pihlajalinnas hela aktiestock

Fennia har förbundit sig att sälja sitt innehav i Pihlajalinna till Mehiläinen.

Mehiläinen Oy har den 5 november 2019 gett ett offentligt köpeanbud på hela aktiestocken i Pihlajalinna Abp.

Pihlajalinnas styrelse förordar godkännande av köpeanbudet och bolagets största aktieägare har meddelat att de godkänner anbudet. För att affären ska genomföras krävs ännu konkurrensmyndigheternas godkännande. Handläggningen hos konkurrensmyndigheterna tar tid, en uppskattning är till våren.

Köpeanbudet som nu har offentliggjorts har inga omedelbara verkningar för kunderna, eftersom Pihlajalinna och Mehiläinen fortsätter som separata bolag innan affären eventuellt genomförs.

Nyttan av affären för hälsovårdskunder

Mehiläinen strävar genom köpet av Pihlajalinna efter nytta för de båda bolagens kunder. Bolagens tjänster och verksamhetsställen kompletterar varandra och tillsammans kan bolagen erbjuda sina kunder ett allt bredare urval av tjänster och ett mer omfattande servicenät i hela Finland.

Urvalet av tjänster ökar på flera orter, utbudet av specialisttjänster ökar och öppettiderna förlängs.

Fennia säljer sitt innehav i Pihlajalinna till Mehiläinen

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia äger 8,84 procent och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv 1,19 procent av aktierna i Pihlajalinna. Fennia säljer hela sitt innehav på 10,03 procent av Pihlajalinna till Mehiläinen.

Med företagsaffären har Mehiläinen som målsättning att vara en högkvalificerad och betydande partner för försäkringsbolagen. Om affären genomförs får Fennia till sitt förfogande ett bredare servicenät, längre öppettider, mer omfattande specialisttjänster och större resurser för utveckling av tjänsterna.

För närvarande är Pihlajalinna Fennias samarbetspartner och producerar tjänsten FenniaVårdare samt hälsovårdstjänster för skadeförsäkringskunder. Om affären genomförs är avsikten att fortsätta samarbetet för FenniaVårdaren med Mehiläinen.

– Våra kunder har varit mycket nöjda med Pihlajalinnas tjänster och med konceptet FenniaVårdaren, som vi har utvecklat i samarbete. Om affären genomförs kan vi erbjuda mer omfattande tjänster för våra skadeförsäkringskunder i hela Finland. Jag är säker på att våra kunder uppskattar att tjänsteutbudet och servicenätet utvidgas, säger koncernchef Antti Kuljukka.

Mer information:
Antti Kuljukka, koncernchef, tfn 040 8400 066
Hanna Länsivuori, direktör, Marknadsföring, kundupplevelse och kommunikation, tfn 0400 372 123

Kort om Mehiläinen
Mehiläinen är en välkänd och uppskattad producent av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland. Den levererar högklassiga, övergripande tjänster snabbt och smidigt till privat-, företags- och kommunkunder. Mehiläinen vårdar, sköter och tar hand om över 1,2 miljoner kunder årligen. På Mehiläinens över 440 verksamhetsställen produceras tjänster av sammanlagt över 18 800 anställda och yrkesutövare. Mehiläinen är branschens vägvisare, som växer och utvecklas snabbt och som utöver på utveckling av digitala tjänster satsar starkt på vårdeffektivitet och kvalitet inom alla sina affärsområden.

Kort om Pihlajalinna
Pihlajalinna är en av Finlands ledande producenter av social- och hälsovårdstjänster. Bolaget betjänar privatpersoner, företag, försäkringsbolag och offentliga sammanslutningar, som kommuner och sjukvårdsdistrikt. Pihlajalinna producerar bland annat läkarmottagningstjänster, specialsjukvård, jourtjänster, mångsidiga kirurgiska tjänster, företagshälsovård, tandvård och tjänster för välbefinnande. Dessutom erbjuder bolaget innovativa social- och hälsovårdsmodeller till offentliga sammanslutningar.

5.11.2019

 Skriv ut sidan