Lyckade företagsaffärer håller orten levande och ger tillväxt

Ju glesare trakten är bebodd och ju mindre företag det är fråga om, desto viktigare är företagsaffärer. Om företagaren inte hittar någon köpare för sitt företag, går arbetsplatser förlorade i onödan. Så kan man i korthet sammanfatta situationen vid ägarbyte. Företagsaffärer främjas nu genom ett stort riksomfattande projekt, där även Fennia är med.

Ägarbyten uppmuntras genom ett stort gemensamt projekt, som startade i april. Målet är att öka antalet försäljningsdugliga företag och därigenom antalet företagsaffärer, utveckla samarbete och verksamhetssätt mellan parterna i projektet, förenhetliga och effektivisera deras gemensamma kommunikation och förbättra regionernas livskraft. Dessutom är målet att bland beslutsfattarna öka den allmänna förståelsen för hur viktiga ägarbyten är.

Projektet finansieras i huvudsak av arbets- och näringsministeriet. Övriga finansiärer är Finlands Näringsliv EK, Företagarna i Finland, Centralhandelskammaren, Business Finland, Finnvera, Fenniakoncernen och Elo, Nyföretagarcentralerna i Finland, Nordea, Danske Bank och Suomen Yrityskaupat. Dessa bildar projektets styrgrupp.

I styrgruppen ingår dessutom Finlands Företagsmentorer, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES och Seinäjoki yrkeshögskola. Styrgruppens ordförande är Jari Huovinen från Finlands Näringsliv. Projektchef är Mika Haavisto från Företagarna i Finland.

Den planerade projekttiden är två och ett halvt år.

24.4.2018

 Skriv ut sidan