Laddning av elbil i bostadsaktiebolag

Laddning av elbil i bostadsaktiebolag

I slutet av 2018 fanns det över 15 000 elbilar eller hybridbilar (plug in) i Finland. Den snabba tillväxten av elbilar syns utöver i antalet laddningsstationer i köpcentrum och på bensinstationer även i antalet laddare för hemmabruk, som installeras på parkeringsplatser utanför bostadshus. I egnahemshus är det rätt enkelt att utföra ändringsarbeten som möjliggör laddning av elbilar. I bostadsaktiebolag behövs däremot godkännande av bostadsaktiebolagets styrelse för att installera laddningsstationer och för att ladda elbilar. På flera bolagsstämmor dryftar man i vår om det lönar sig att investera i laddningsstationer.

Laddning av elbil i rad- eller höghus

Att ladda en elbil i en vanlig värmestolpe eller genom en skarvsladd går långsamt, är farligt och dessutom otillåtet. Förutom att otillåten laddning i och med ökad elförbrukning blir dyrt för bostadsaktiebolaget ökar brandrisken.

Ett alternativ är att bostadsaktiebolaget byter värmestolpens stickkontakt till en kontakt som passar för laddning av elbilar, och då kan man direkt debitera elkonsumtionen av användaren. Det snabbaste alternativet är dock en tillräcklig effektiv laddare för hemmabruk, som kopplas till elcentralen. 

Beslutet att installera en laddningsstation och fördelningen av kostnaderna kräver alltid godkännande av bostadsaktiebolagets styrelse. Som stöd för beslutsfattande gör t.ex. elbolag och företag som säljer elbilar och laddare för hemmabruk kartläggningar och ger mer information om hur laddningsstationer installeras på bostadsaktiebolagens parkeringsplatser.

Lönar det sig för bostadsaktiebolag att investera i laddningsstationer?

Även om det kan kännas jobbigt att dryfta frågor kring kartläggning av laddningsstationer och ändringsarbeten på styrelsemötena bara på grund av en boendes önskan, gäller det att komma ihåg att antalet elbilar ökar kraftigt. 

Laddningsstationer för elbilar kan till och med öka lägenheternas värde. Att kunna ladda elbilen hemma kan vara en avgörande faktor vid köp av bostad – särskilt nu när få bostadsaktiebolag har laddningsstationer.

En laddare för hemmabruk är smidig och snabb, men även ett tryggt val för att ladda elbilen. När man väljer laddare är det bra att se till att såväl laddarna som elanslutningen tål ett ökat antal laddningsbara bilar. Då undviker man ändringsarbeten i fortsättningen.

Om bostadsaktiebolaget beslutar att tillåta laddning av elbilar, lönar det sig att skapa ett koncept vilket man följer när elbilarna ökar i antal. Då kommer man lättare undan när man ska skaffa nya laddare och fördela kostnaderna.

Hur ska man gå till väga när bostadsaktiebolaget vill skaffa laddningsstationer?

 1. Kartläggning av laddningsstationer
  Be elbolaget eller företag som säljer elbilar och laddningsstationer utföra en kartläggning. Då får bostadsaktiebolaget veta om den nuvarande elanslutningen tål ökad elförbrukning och hurdana laddningsalternativ det finns för bolaget i fråga. 
 2. Beslut om fördelning av kostnader
  Den el som går åt för att ladda en elbil debiteras i regel av användaren. Dessutom ska man fatta beslut om hur anskaffningskostnaderna för laddningsstationerna fördelas. Ska bostadsaktiebolaget stå för samtliga kostnader eller ska man ändra på bolagsordningen så att en del av kostnaderna debiteras genom bolagsvederlaget för delägaren som äger parkeringsplatsen och som har elbil.
 3. Val av laddningsstation
  I det här skedet ska man välja en laddningsstation som passar för bolagsaktiebolaget. Det finns olika laddningsstationer och alla har sina fördelar. Välj en laddningsstation vars effekt räcker nu och i framtiden.
 4. Utförande av ändringsarbeten
  Elarbeten ska alltid låta utföras av professionella. När man på bolagsstämman har fattat kloka beslut och behövliga ändringsarbeten är slutförda, kan delägarna vara nöjda och elbilsägarna njuta av att kunna ladda elbilen hemma.

14.3.2019

 Skriv ut sidan