Kundmeddelande: Försäkringar enligt lagen om olycksfalls i arbetet och om yrkessjukdomar har förnyats för 2020

Vi har förnyat dina försäkringar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar för 2020. Försäkringsskyddet fortsätter som hittills.

Vänligen kontrollera att uppgifterna i försäkringsbrevet är korrekta.

Om 2020

Beräkningen av försäkringspremier förnyas den 1 januari 2020 på grund av införandet av inkomstregistret. Vi har också förnyat vår verksamhet för att vara mer konkurrenskraftiga.

Beräkningen av premien för olycksfallsförsäkringen för arbetstagare bygger på de löneuppgifter vi får från inkomstregistret. Grunden för olycksfallsförsäkringen för företagare är fortfarande de FöPL-arbetsinkomstuppgifter som vi får från pensionsregistret.

Försäkringsnumren för samtliga försäkringar ändras den 1 januari 2020. Du hittar det nya försäkringsnumret i försäkringsbrevet.

Försäkringstagarens anmälningsplikt

Meddela oss omgående förändringar som sker i företagsverksamheten. Förändringarna kan påverka försäkringsskyddet och premierna.

Förändringar i arbetstagarnas löneuppgifter får vi framöver från inkomstregistret.

Gör så här när en skada inträffar

Anvisningar för skadesituationer, kontaktuppgifter till ersättningstjänster och samtalspriser finns på www.fennia.fi.

FenniaVårdare

Så här står vi till tjänst

Vi står till tjänst i försäkrings- och faktureringsärenden från måndag till fredag
– Privatkunder på 010 503 8828
– Företagskunder på 010 503 8818

Du kan också skicka meddelanden till oss via www.fennia.fi/mittfennia. Logga in på Mitt Fennia med dina bankkoder eller med mobil-id.

Vi överlämnar vid behov uppgifter som gäller kundvård till vår arbetspensionsbolagspartner.

Med vänlig hälsning

FENNIA
Företagsförsäkringar

15.1.2020

 Skriv ut sidan