Kom ihåg reseförsäkringen - också på korta resor

För det flesta är det självklart att teckna en reseförsäkring när man far till fjärran länder, men försäkringen glöms lätt bort när det gäller kortare resor. Reseförsäkringen ger ett viktig skydd också på resor i hemlandet eller på dagskryssningar till Tallinn eller Stockholm.

Fennias reseförsäkring består av en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring. Man kan teckna dem tillsammans eller var för sig. Du kan teckna försäkringen enligt behov antingen som fortlöpande eller tidsbestämd. En tidsbestämd reseförsäkring omfattar automatiskt också resor i hemlandet, medan en fortlöpande reseförsäkring omfattar utlandsresor.

Försäkringen ersätter inställd resa

En resenärförsäkring ger ett gott skydd också i hemlandet. Om resan måste avbrytas till följd av en svår sjukdom eller ett olycksfall, eller om man inte alls kan bege sig på resa, ersätter resenärförsäkringen kostnader till följd av att resan måste inställas eller avbrytas. Om resan måste inställas kan också researrangören ersätta kostnaderna och i det fallet ersätter försäkringen naturligtvis inte dessa kostnader en gång till.

Du får snabbt vård med reseförsäkringen

På korta resor och på resor i hemlandet inträffar också olyckstillbud titt som tätt. Om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall, ersätter reseförsäkringen kostnader för privata läkartjänster, så du snabbt och lätt får hjälp. En försäkring som gäller i hemlandet täcker skador då resan görs till en plats på minst 50 kilometers avstånd från bostaden, arbetsplatsen, studieplatsen eller fritidsbostaden.

Väskan kan försvinna också på nära håll

Man kan inte alltid undvika stölder och skador ens på kortare resor. Därför är det bra att också till reseförsäkringen foga en resgodsförsäkring som tryggar resgodset till exempel i händelse av stöld eller att det går sönder.  

En resgodsförsäkring kan behövas också på korta resor. Redan till exempel glasögonen kan vara värda flera hundra euro. När man tecknar försäkringen lönar det sig också att fundera över den övre gränsen för ersättningen. En låg övre gräns, till exempel 500 euro, är ofta inte tillräcklig och motsvarar inte värdet på egendomen som är med på resan.

Mer information om reseförsäkring

Reseförsäkringen ger skydd för många situationer

Familjen Häggström fick pengar till en ny resa

Familjen Häggström hade till vårvintern beställt en tvåveckors slalomresa till Levi. Stuginkvarteringen för fyra personer kostade över tusen euro, och tågresorna för fyra personer och en bil utgjorde en ansenlig tilläggskostnad. Familjen hade länge planerat och sett fram emot resan.

Just före avresan insjuknade familjens yngsta i en svår influensa. Utom att han mådde dåligt sörjde han också över resan han gick miste om. 

Räddningen var reseförsäkringen för hela familjen som gällde också i hemlandet. Familjen Häggström kunde boka en ny resa eftersom Fennia ersatte kostnaderna för den inställda resan. 

Kalle fick snabbt axeln i skick

För ett par år sedan for Kalle med sina kamrater från Helsingfors till Tahko för att åka snowboard. Ett hopp, bland för övrigt lyckade hopp, gick inte riktigt som väntat, och Kalle skadade sin axel.

När Kalle flyttade hemifrån för att studera, gav hans föräldrar honom som inflyttningsgåva ett omfattande försäkringspaket.  Vid den tiden kunde Kalle inte riktigt uppskatta gåvan, men nu insåg han till fullo gåvans värde.

Kalle använde sig av privata läkartjänster med stöd av försäkringen. Det skulle ha tagit flera veckor, kanske månader, om han hade varit tvungen att köa till magnetröntgen och operation inom den offentliga sjukvården. Inom den privata sjukvården röntgades och opererades Kalles axel på mindre än två veckor. Försäkringen ersatte också läkemedel och fysikalisk behandling. Tillfrisknandet kom snabbt i gång och Kalle var tillbaka i backarna redan samma år.

Lenas stulna väska ersattes

Lena var på en dagskryssning i Tallinn.  I trängseln försvann en tjuv med hennes väska. Lena gjorde en polisanmälan på polisstationen och kunde där också ringa nödvändiga samtal eftersom hennes mobiltelefon försvann på samma gång som väskan.

Lena ringde till SOS-International, en tjänst i anslutning till hennes reseförsäkring, och fick noggranna anvisningar om hur hon skulle handla och komma hem utan pengar, pass och resebiljett. SOS-International betjänar dygnet runt, på många språk, också på finska och svenska.

Lena hade enligt egen åsikt ingenting särskilt värdefullt med sig, så hon skulle till och med ha kunnat glömma bort hela reseförsäkringen, men till all lycka hade hon tecknat Fennias fortlöpande reseförsäkring.

Vid en genomgång av Lenas stulna föremål vid Fennias ersättningshandläggning översteg värdet rejält tusen euro. Försäkringen ersätter inte kontanta medel, om dessa inte befunnit sig i låst utrymme. Reseförsäkringen ersatte dock Lenas mobiltelefon, kamera, pass, glasögon, resebiljett, väska och kostnader för att förnya bank- och kreditkort.

18.12.2012

 Skriv ut sidan