Kallelse till extra bolagsstämma 28.2.2019

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias extra bolagsstämma hålls torsdagen den 28 februari 2019 kl. 16 på bolagets huvudkontor på Kyllikkiporten 2 i Helsingfors.

På bolagsstämman behandlas styrelsens förslag om fusionen mellan Fennia och Folksam Skadeförsäkring Ab samt godkännande av fusionsplanen. 

Bolagsstämmokallelsen, föredragningslistan och de bolagsstämmohandlingar som lagen förutsätter inklusive bland annat fusionsplanen finns till påseende senast från och med den 15 januari 2019 på Fennias webbplats på www.fennia.fi/bolagsstamma och på bolagets huvudkontor på Kyllikkiporten 2 i Helsingfors.

Bolagets delägare har rätt att delta i bolagsstämman. En delägare är en försäkringstagare som hos Fennia har en gällande försäkring som trätt i kraft senast den 31 december 2018.

En delägare kan också utnyttja sin rösträtt på bolagsstämman genom ombud. Ombudet ska uppvisa en daterad fullmakt eller på ett annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda delägaren.

En delägare som deltar i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande senast måndagen den 18 februari 2019 före kl. 16.

Anmälan till bolagsstämman kan göras

  • per e-post till ritva.lindback@fennia.fi
  • per telefon på 010 503 6603
  • per brev till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Ritva Lindbäck, PB 1, 00017 FENNIA.

Anmälan ska vara framme innan anmälningstiden går ut. Vänligen lämna in eventuella fullmakter i samband med anmälan.

Helsingfors den 10 januari 2019

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Styrelse

 

 

 

15.1.2019

 Skriv ut sidan