Hushållsapparaten pajade – ersätter hemförsäkringen?

Hushållsapparaten pajade

Enligt en enkät som vi gjorde i november 2018 lämnar 42 procent av de som svarade diskmaskinen på när de går ut. Många kanske motiverar detta med att ”ingenting har hänt tidigare heller”.

Men för oss på försäkringsbolaget är situationen bekant. En diskmaskin som lämnats att diska får kortslutning och börjar brinna. När det inte är någon hemma märker man inte branden i tid och skadorna blir därefter. En diskmaskin som lämnats på utan uppsikt är bara ett exempel på en av många till synes ofarliga situationer som kan få allvarliga följder.

För att försäkringspremierna ska vara acceptabla också framöver måste vi införa vissa begränsningar i försäkringsvillkoren. Sådana är till exempel skador som enkelt kan förebyggas. Vi vill absolut inte att du ska råka ut för en skada, framför allt inte för en sådan skada, vars ersättning vi skulle vara tvungen att sänka. Däremot rekommenderar vi att du sätter dig in i begränsningarna och säkerhetsföreskrifterna som gäller dina försäkringar. Det lönar sig, även om det låter verkligt tråkigt.

Här följer några exempel på begränsningar och säkerhetsföreskrifter som gäller ersättning av skador på hushållsapparater och varför de finns:

1. Försäkringar ersätter bara plötsliga skador. De gäller inte hushållsapparater som är i slutet av sin livscykel.

Vi hjälper dig att klara av vardagen när en apparat plötsligt går sönder och sätter käppar i hjulet. Försäkringar ersätter plötsliga, oförutsedda skador – inte ”egenskaper” som beror på slitage eller ålder och som man har kunnat förutse.

När ersätter försäkringen inte?
När de slitna lagren i tvättmaskinen till sist slutar fungera.

När ersätter försäkringen?
När tvättmaskinen plötsligt slutar fungera på grund av ett fel i programvaran.

2. Värdet på hushållsapparaten sjunker med åldern. Därför minskar också ersättningen som betalas ut för den.

Vid försäljning får man aldrig samma pris för en begagnad hushållsapparat som för en ny. Därför grundar sig också försäkringsersättningen på apparatens dagsvärde. Du kan beräkna dagsvärdet på hushållsapparaten med vår räknare (på finska).

När får jag inte ersättning?
När kylskåpet som gått sönder är så gammalt att dess dagsvärde är mindre än din självrisk.

När får jag ersättning?
Om du har ett kylskåp som är mindre än 6 år gammalt och som plötsligt slutar fungera och felet inte kan repareras, får du ett nytt motsvarande kylskåp hemlevererat av vår anskaffningstjänst. Du betalar bara en eventuell självrisk.

3. Försäkringarna har säkerhetsföreskrifter för att du ska kunna undvika skador som kan förebyggas och för att försäkringspremierna ska vara acceptabla.

Vi har mångårig erfarenhet av skador som enkelt kan förebyggas, men som människor ändå råkar ut för. Genom att sätta dig in i begränsningarna som gäller dina försäkringar undviker du vanliga skador som kan förebyggas – och överraskande ersättningsbeslut.

När kan ersättningen sänkas?
Avloppslangen till den nya diskmaskinen, som du startade med telefonen på hemvägen, läcker och köksgolvet blir förstört. Ersättningen sänks, eftersom diskmaskinen enligt skyddsföreskrifterna på grund av risken för brand och läckage ska hållas under uppsikt när den används.

När får jag full ersättning?
Du stiger i en pöl som läckt ut från diskmaskinen. Du stänger av diskmaskinen och vattenkranen och torkar genast golvet. Golvet hinner inte ta skada och försäkringen står för reparationen av diskmaskinsluckan som gått sönder.

4. Oaktsam användning av hushållsapparater kan få allvarliga följder. Därför lönar det sig att följa säkerhetsföreskrifterna.

I säkerhetsföreskrifterna anges situationer som kan vara förödande. Genom att följa säkerhetsföreskrifterna kan du alltså undvika allvarliga skador som till och med kan medföra fara för liv.

När kan ersättningen sänkas?
Ett kallt förråd på gaveln till ditt hus förstörs i en brand under natten. Branden är nära att sprida sig till bostadshuset, där familjen sover. Brandorsaken visar sig vara att kompressorn i en frysbox hade överhettats på grund av köld. Ersättningen sänks, eftersom det enligt säkerhetsföreskrifterna på grund av brandfara är förbjudet att använda kylapparater i sådana rum där temperaturen sjunker under noll.

När får jag full ersättning?
Kyl- och frysskåpet i köket slutade fungera och tinade. Du får full ersättning för vitvaran och undviker ytterligare skador, eftersom du i samband med dammsugning av skåpets baksida har kontrollerat att smältvattnet leds ner i ett avdunstningskärl och du har lagt ett läckageskydd under skåpet. När du dammsuger kyl- och frysskåpet årligen ser du till att damm som samlas bakom skåpet inte orsakar brandfara.

5. Det lönar sig att läsa bruksanvisningarna – också med tanke på försäkringsersättning.

När man på försäkringsbolaget misstänker att en apparat gått sönder på grund av att den inte använts på det sätt som avses tittar man i bruksanvisningarna. När du följer bruksanvisningarna kan du vara säker på att apparaten fungerar på ett säkert sätt så länge som möjligt.

När får jag inte ersättning?
En robotdammsugare kör ner från ett loft och går sönder. I bruksanvisningarna står att man inte ska använda apparaten på hög höjd på grund av risk för att den faller ner. Därför ersätter försäkringen inte den skadade robotdammsugaren.

När får jag ersättning?
Enligt bruksanvisningarna kan robotdammsugaren undvika att falla, men på grund av en funktionsstörning kör den ändå ner från loftet och går sönder. Då får du ersättning för den skadade dammsugaren.

Notera att olika försäkringsbolag har olika hemförsäkringsvillkor och att villkoren förnyas regelbundet. I exempelsituationerna gäller de senaste försäkringsvillkoren för Fennias hemförsäkring från den 15 november 2018.

Ta del av våra hemförsäkringar

Ta del av hemförsäkringsvillkoren

14.11.2018

 Skriv ut sidan