Olycksfallsförsäkringar för arbetstagare

En obligatorisk olycksfallsförsäkring för arbetstid ger arbetstagaren skydd i händelse av olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar. Försäkringen är en del av arbetstagarens sociala trygghet som bygger på anställningsförhållandet. Arbetsgivaren ska teckna försäkringen för sina arbetstagare om arbetsgivaren betalar ut mer än 1 200 euro i löner under kalenderåret.

När du tecknar en obligatorisk försäkring för arbetstid hos Fennia

  • kan du påverka försäkringens pris genom att ta hand om arbetarskyddet
  • handläggs dina ersättningsärenden sakkunnigt och snabbt
  • får du personlig service.

Som arbetsgivare kan du komplettera arbetstagarnas skydd med frivilliga olycksfallsförsäkringar, som även omfattar olycksfall som inträffar under fritiden. Genom frivilliga försäkringar kan du också förbereda dig för utbetalning av lön under den tid arbetstagaren är arbetsoförmögen.

Du kan komplettera skyddet för en arbetstagare som distansarbetar med en frivillig försäkring för distansarbete.

  • Den obligatoriska försäkringen för arbetstid är en del av arbetstagarens sociala trygghet som bygger på anställningsförhållandet.
  • Frivilliga olycksfallsförsäkringar kompletterar arbetstagarnas skydd.
  • Försäkringen för distansarbete kompletterar skyddet för en arbetstagare som distansarbetar.
  • Vi hjälper dig att välja ett lämpligt försäkringsskydd för ditt företag och din personal.

Obligatorisk försäkring för arbetstid

En arbetsgivare ska teckna en obligatorisk försäkring för arbetstid för sina arbetstagare om man betalar ut mer än 1 200 euro i löner under kalenderåret.

Om en anställd råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller drabbas av en arbetssjukdom, har han eller hon rätt att få ersättningar från en obligatorisk försäkring för arbetstid i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Försäkringens prissättning bygger på hur farligt arbetet som utförs i företaget är och på företagets lönesumma. Förbättring av säkerheten i arbetet beaktas i Fennias försäkringar i form av förmånligare försäkringspremier. Stora företag kan välja ett lämpligt specialpremiesystem enligt företagets risknivå.

Försäkringen kan inte tecknas retroaktivt, utan den träder i kraft tidigast när ansökan har anlänt till Fennia.

Årsspecifika viktiga siffror hittar du här

Ta del av broschyren och villkoren:

Broschyr: Olycksfallsförsäkring för arbetstagare

Försäkringsvillkor: Obligatorisk försäkring i händelse av olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar

Kontrollera dina försäkringsvillkor
Om du redan är vår kund, vänligen ta del av produktbroschyren och försäkringsvillkoren som du fått tillsammans med försäkringsförslaget. Villkoren för ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som har publicerats på denna sida.

Inkomstregistret börjar användas 1.1.2019

Inkomstregistret är en elektronisk databas som ersätter årsanmälningarna av löner som nu görs till Skatteförvaltningen, arbetspensionsinrättningar, arbetslöshetsförsäkringsfonden och olycksfallsförsäkringsbolag.

Läs mer om inkomstregistret

Grupplivförsäkring för arbetstagare

Premien för grupplivförsäkringen för arbetstagare tas ut i samband med den obligatoriska försäkringen för arbetstid.

Mer information på webbplatsen för Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool

Yrkesklassificering

Yrkesbeteckningen och yrkesklassen bestäms enligt yrkesklassificeringen 2010 av Statistikcentralen (TK2010). Yrkesklassificering används för att fastställa olycksfalls- och arbetssjukdomsrisken vid den obligatoriska försäkringen för arbetstid. Vid val av yrkesklass används Statistikcentralens sökordstjänst LuokitusEkspertti.

Statistikcentralens yrkesklassificeringen 2010

LuokitusEkspertti

Skydd även under fritiden

Med frivilliga olycksfallsförsäkringar kan du komplettera dina arbetstagares skydd, så att det även omfattar olycksfall som inträffar under fritiden.

Läs mer

Exempel på ersättning: Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Johan, 40-årig byggarbetare, föll ner från en stege under arbetet. Han fick frakturer i halsryggraden och nacken, vilket ledde till tetraplegi.

Läs mer

När en skada inträffar

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar. Det går enkelt att ansöka om ersättning via vår nättjänst eller per telefon.

Se anvisningar för skadesituationer

 Skriv ut sidan