Hur ska säsonganställda försäkras? Fanny svarar

Fanny

”Bästa Fanny Jag ska för första gången anställa en säsonganställd i mitt företag. Det var inget enkelt beslut, eftersom jag funderar på kostnaderna i samband med anställningen. Vilka försäkringar ska man teckna för säsonganställda och ska företagshälsovård också ordnas? Signaturen Företagar-Ylva

Bästa Ylva,

trevligt att höra att du har bestämt dig för att anställa en säsonganställd som hjälp under högsäsongen. Med hjälp av säsonganställda kan företaget få ut det mesta av ökad efterfrågan under säsongen. För de anställda ger säsongarbetet en möjlighet att komma in i arbetslivet och bekanta sig med olika branscher. Nyttan är alltså ömsesidig. Anställning av en ny medarbetare kräver alltid resurser, också tidsmässiga sådana. Du har väl kommit ihåg att reservera tillräckligt mycket tid för introduktion i arbetsuppgifterna? Ordentlig introduktion hjälper den säsonganställda att komma snabbt in i arbetet, vilket också underlättar för dig.

Företagaren ska teckna en olycksfallsförsäkring för de säsonganställda. Olycksfallsförsäkringen ger arbetstagaren skydd i händelse av olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar. På försäkringens pris inverkar både yrkesklass och lön. På Fennia ger förbättrat arbetarskydd förmånligare försäkringspremier, så jag rekommenderar att du satsar också på säkerhet i arbetet! Läs mer om försäkringen.

Utöver olycksfallsförsäkring ska säsonganställda enligt lag också försäkras med pensionsförsäkring för arbetstagare (ArPL). ArPL-premien är cirka 25 procent av den anställdas lön.

Du frågade också om företagshälsovård. Enligt lag ska arbetsgivaren ordna minst förebyggande företagshälsovård också för säsonganställda.

Framgångsrik sommar önskar

Fanny

12.6.2019

 Skriv ut sidan