Höstunderhåll och vinterförvaring av segelbåt

Det krävs noggrannhet, ett uppdaterat sjökort och eventuellt även elektronisk navigationsutrustning när man färdas i de finska vattnen som är fulla med grund. Eftersom skepparen ansvarar för fartyget och besättningen, gäller det att ha kunskap om sjöfart och sjömanskap och uppdatera den. Genom att ta väl hand om båten och se till att färdas tryggt till sjöss undviker du skador.

Förtöj båten väl inför höststormarna

Båten ska förtöjas med ändamålsenligt förtöjningsredskap med beaktande av båtens storlek och egenskap. Båten förtöjs vid en brygga, så att den inte slår mot bryggan eller mot andra båtar. Kom ihåg att använda tillräckligt många fendrar. Om du lämnar båten vid bryggan, se till att förtöja den så väl att den även klarar av stormar.

Om du inte använder båten varje vecka, kontrollera förtöjningarna regelbundet och att det inte har samlats vatten i båten. Vid behov förtöj båten på nytt. Kom också ihåg att regelbundet kontrollera båtens kölsvin för att se till att inte vatten samlats där. Regleringen av båtförtöjningen varierar mycket beroende på typ av brygga. På grund av växlande vattenstånd kräver t.ex. en fast betongbrygga och pålförtöjning särskild uppmärksamhet.

Torrsättning av segelbåt på hösten och vinterförvaring

Upptagning av en segelbåt är ett jobb för proffs och kräver ändamålsenlig utrustning. Vid upptagningen använder man en lyftram som gör att linorna hamnar tillräckligt långt från båtens sidor och inte pressar in dem. Segelbåten placeras på ändamålsenliga bockar som står på ett flatt och stadigt underlag som tjälen inte kan röra på. Efter torrsättningen underhålls båten. När du underhåller båten fäst särskild uppmärksamhet vid att motorns kylnings- och tryckvattensystem och båtens wc- och septisystem inte fryser.

Det lönar sig att tvätta båten direkt efter upptagningen. Om du tvättar båten direkt, lossnar smutsen enklare och jobbet inför sjösättningen på våren underlättas. Efter att du tvättat båten är det bra att undersöka eventuella skrovskador. Bedömning och reparering av skador är bäst att lämna åt experter.

Den bästa förvaringsplatsen för en båt är inomhus, helst i en varm båthall. Om du förvarar din båt utomhus eller i en kall hall, avlägsna samtliga känsliga elektroniska anordningar och andra sådana föremål som inte tål kall vinterförvaring. Om möjligt, töm båten på allt lösgods. När båten är täckt ändamålsenligt och tömd på värdeföremål väcker den vanligtvis inte tjuvarnas intresse.

En separat stege används för att stiga ombord på båten när den har torrsatts. Ta bort stegen för vintern eller lås fast den vid bockarna under båten. När stegen inte lutar sig lockande mot båten undviker du ovälkomna gäster. Kom ihåg att låsa båtens ruff även under vinterförvaringen och lämna inte nycklarna i båten.

Förvaring av mast över vintern

Lossa masten rätt och förvara den vågrätt så rakt som möjligt och palla upp den på minst tre ställen. Efter att du lossat masten granska den för eventuella skador. För att undvika frysskador förvara masten så att vatten och fukt inte samlas i mastskenan. Samma gäller för foilen (förstagsprofilen i aluminium).

När en skada inträffar

Om du trots all försiktighet åker på grund, ta först och främst hand om människornas säkerhet och rädda dem först. När ni har räddat er och båten har transporterats till en hamn eller docka se till att båten inte råkar ut för ytterligare skador.

Kontakta Fennia och gör en skadeanmälan så fort som möjligt efter det inträffade.

Mer information om hur du gör en skadeanmälan och hur du söker ersättning.

7.12.2012

 Skriv ut sidan