Höstunderhåll ditt egnahemshus inför vintern

Höstunderhåll ditt egnahemshus inför vintern

Ett egnahemshus kräver regelbundet underhåll. Genom att reparera även de minsta skadorna omgående, förebygger du uppkomsten av mer omfattande skador.

Förbered dig inför vintern och underhåll ditt egnahemshus på hösten genom att kartlägga husets skick och ta hand om nödvändiga reparationer innan vintern knackar på dörren. Under hösten är det bra att kontrollera åtminstone tak, dagvattensystem, dörrar, fönster, värme- och ventilationssystem.

Regelbundet underhåll lönar sig: Att bo i ett välskött hus är ekonomiskt och tryggt, och ett välskött hus bevarar även sitt värde. Genom mindre underhållsjobb kan man dessutom effektivt förebygga uppkomsten av mer omfattande skador.

Vi rekommenderar att du använder serviceboken för egnahemshus (Omakotitalon huoltokirja) när du underhåller ditt hus. I den finska handboken ger man anvisningar för granskningar och underhåll. I den finns bland annat månads- och årsspecifika kalendrar för underhåll av egnahemshus. Du kan ladda ner handboken (på finska) på Egnahemsförbundets webbplats.

Minneslista för höstunderhåll

Tak

 • Rengör tak, takrännor och rännor från blad och skräp.
 • Kontrollera skicket på och fästen till takrännor, stegar och snöhinder.
 • Kontrollera takets vattentäthet. Ställen som är särskilt utsatta för läckage är vinkelrännor och genomföringar som skorstenar och rör.

Dagvattensystem och dräneringar

 • Kontrollera skicket på takrännor och stuprör och rengör dem från skräp och blad. Reparera eventuella läckor omgående.
 • Se till att regnvatten leds via stuprör till dagvattenbrunnar, och rengör brunnarna.
 • Se till att dagvatten rinner bort från byggnader, så att väggarna förblir torra.
 • Kontrollera skicket på dräneringar.

Dörrar och fönster

 • Kontrollera målytan på dörr- och fönsterramar och reparera dem vid behov.
 • Kontrollera tätningar på dörrar och fönster.
 • Se till att fogarna till fönsterbleck är täta och i skick. Se även till att lutningen på fönsterbleck är tillräcklig, så att regnvatten rinner bort från blecken.

Värme- och ventilationssystem

 • Kontrollera termostater i hus med elvärme.
 • Kontrollera värmeelement i hus med vattenburen centralvärme och se till att vatten stannar i systemet.
 • Se till att brännaren och oljepannan har servats och att det finns tillräckligt med olja i hus med oljevärme.
 • Rengör ventilationskanaler regelbundet och se till att ventilationssystemet fungerar.

Gårdsplan och trädgård

 • Töm trädgårdsslangar och vattenposter som finns utomhus.
 • Skaffa sandningsgrus redan i förväg inför vinterns halka.
 • Kontrollera utomhusbelysning. Skaffa vid behov extra belysning.

28.9.2015

 Skriv ut sidan