Henry Backlund, Anni Ronkainen, Risto Tornivaara och Tomi Yli-Kyyny nya styrelsemedlemmar i Fennia

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias förvaltningsråd har utsett Henry Backlund, Anni Ronkainen, Risto Tornivaara och Tomi Yli-Kyyny till nya medlemmar i Fennias styrelse från och med den 1 januari 2019.

Henry Backlund
grundare, styrelseordförande, Dermoshop Ab

Anni Ronkainen
Executive Vice President, Chief Digital Officer, Kesko Abp

Risto Tornivaara
Senior Advisor, Sitra

Tomi Yli-Kyyny
verkställande direktör, Caruna Networks Oy

I Fennias styrelse fortsätter Mikael Ahlbäck, Matti Pörhö, Eva Liljeblom, Jyrki Mäkynen och Paul Stucki.

 

 


 

 

 

22.11.2018

 Skriv ut sidan