Genom att se till att dina anställda mår bra ser du även till affärsverksamheten

Kun pidät huolta ihmisistä pidät huolta liiketoiminnasta

Om du tappar telefonen i golvet, så underlättar det att veta att det finns en tjänst som lagar skärmen och hjälper dig ”back to business”, dvs. hjälper dig att fortsätta din affärsverksamhet. Tänk om det är fråga om en människa?

Om du som företagare eller din arbetstagare insjuknar eller om ni skadar er, vem ”lagar” er och hjälper er på fötterna igen?

Fennia och Företagarna i Finland genomförde en undersökning tillsammans om risker som bekymrar företagare. Ett av de största orosmolnen gällde enligt undersökningen nyckelpersoners välbefinnande och hur hantera risken förknippad med arbetsoförmåga. Om en människa ”går sönder”, stannar arbetet och kostnaderna hopar sig. Till exempel en arbetstagares sjukfrånvaro kostar i snitt 350 euro per dag för företagaren. Att prissätta mänskligt lidande och osäkerhet är mycket svårare.

Hjälp ett samtal bort

Om något händer, är det viktigt att behandlingen av sjukdomen eller olycksfallet är bra redan från början. Syftet är att så snart som möjligt återgå till arbetet. Vi har tillsammans med Pihlajalinna byggt upp Skyddet för välbefinnande med vilket det här är möjligt.

Skyddet för välbefinnande består av företagshälsovård på allmänläkarnivå inklusive lagstadgad arbetshälsa, lagstadgad olycksfallsförsäkring och sjukkostnadsförsäkring som omfattar specialiserad sjukvård för hela personalen. Vid en sjukdom eller ett olycksfall behöver företagaren eller den anställda inte oroa sig för vem som ska fylla i skadeanmälan eller vem som ersätter läkarbesöket, utan ett samtal till FenniaVårdaren räcker. Fenniavårdaren fyller i skadeanmälan åt den anställda, bedömer vårdbehovet, bokar vid behov direkt tid till den expert som behövs vid respektive situation. Kostnaderna förs till företagshälsovården eller till försäkringen.

I och med Skyddet för välbefinnande sparar ditt företag tid och pengar, eftersom du inte behöver oroa dig för vårdkedjan eller vilken försäkring eller tjänsteproducent du ska använda. När kostnaderna för företagshälsovården och sjukkostnadsförsäkringen är fast prissatta är även budgeteringen enkel.

Blev du intresserad? Vi berättar gärna mer.

17.4.2019

 Skriv ut sidan