Funderar du på att köpa en begagnad bil? Tänk åtminstone på det här!

Funderar du på att köpa en begagnad bil? Tänk åtminstone på det här!

När du köper en begagnad bil är det viktigt att du bekantar dig med serviceboken och försäkrar dig om fordonets skick. Det lönar sig också att försäkra fordonet så fort som möjligt.

Köpa privat eller via bilhandlare?

Du kan köpa den begagnade bilen av en privatperson eller av en bilhandlare. Om du köper bilen privat lönar det sig att låta göra en opartisk granskning där man granskar bilens skick och eventuella fel. Med hjälp av granskningen är det lättare att förbereda sig på eventuella reparationsbehov. När du köper en bil av en privatperson kan du inte förlita dig på konsumentskyddslagen eller teckna någon garanti, utan bilens tekniska skick ska fastställas vid köpet.

När du köper en bil av en privatperson lönar det sig att i förväg kontrollera att fordonsskatten är betald och att bilen har besiktats på ett ändamålsenligt sätt. Du kan få information om fordonets ägare och andra fordonsuppgifter från Traficoms register. Det lönar sig att fylla i uppgifterna i registerutdragets anmälningsdel tillsammans med säljaren och försäkra sig om att anmälningsdelen och den tekniska delen stämmer överens.

När du köper bilen av en bilhandlare tryggas dina rättigheter av konsumentskyddet. Det är också möjligt att teckna en garanti för begagnade bilar. Det rekommenderas också att man tecknar en garanti på till exempel sex månader. Under den tiden hinner i allmänhet eventuella fel uppdagas. För säkerhets skull lönar det sig också att låta bilen genomgå service under garantitiden.

Försäkra bilen

När man köper bil av en privatperson är ägarens försäkring i kraft sju dygn till förmån för den nya ägaren. Det lönar sig ändå att teckna en egen försäkring så fort som möjligt, eftersom man sällan känner till omfattningen på den föregående ägarens försäkring. Det går lätt och snabbt att köpa en försäkring via Fennias webbplats.

Checklista för den som köper en begagnad bil

  • Bekanta dig noga med fordonet och bilens servicebok: Var har bilen genomgått service? Finns det luckor i servicehistoriken? Visar bilen samma antal körda kilometer som serviceboken? Ta reda på så mycket som möjligt om bilens historia och eventuella krockskador.
  • Kolla att bilen har besiktats och att fordonsskatten är betald, om du planerar att köpa en bil av en privatperson. Du hittar uppgifterna via Traficoms tjänst för fordonsuppgifter.
  • Vid köp av en privatperson, låt en opartisk sakkunnig bedöma skicket på fordonet. Till exempel besiktningsstationer bedömer fordons skick. 
  • Fyll i och underteckna registerutdraget tillsammans med säljaren. Kontrollera att anmälningsdelen och den tekniska delen stämmer överens. Gör en registeranmälan inom sju dagar efter överlåtelsen.
  • Provkör fordonet och kör tillräckligt långt, så att du får en bra känsla för bilen och till exempel bromsarna.
  • Den föregående ägarens bilförsäkring gäller till den nya ägarens förmån i sju dygn. Det lönar sig ändå att genast teckna en egen försäkring, eftersom man inte kan känna till omfattningen på den föregående ägarens försäkring.
  • Vid köp av en bilhandlare lönar det sig att teckna en garanti. Det är också bra att låta fordonet genomgå service under garantins giltighetstid.
  • Köp en bil som motsvarar dina behov. Det kostar i allmänhet mer att reparera en ovanlig bil än en vanlig bil. Till exempel hämtas det ofta fordon från utlandet som det är dyrt att reparera.

25.7.2019

 Skriv ut sidan