Företagare, se till att underleverantören är försäkrad

Työhyvinvoinnin lisääminen on työturvallisuuden parantamista

När du förbereder byggprojekt är det viktigt att förutom att göra upp avtal också se till att försäkringarna är i skick. Och inte bara dina försäkringar, utan se också till att underleverantörerna är försäkrade.

Det är en gammal visdom att det lönar sig att anlita bekanta, pålitliga firmor som underleverantörer. Då vet du precis vad du får och vilken kvaliteten är.

Den gamla visdomen gäller fortfarande, men det kan också finnas faror med att anlita bekanta samarbetspartner.

– Ofta när man beställer ett arbete av en bekant underleverantör kommer man bara överens om det muntligt – när man ju är kompisar – utan att göra upp ett skriftligt avtal, säger Fennias riskchef Riikka Akselinmäki.

Om en skada inträffar på arbetsplatsen, kan någon av parterna bli skadeståndsansvarig. Då kan det hända att man inte har samma syn på vem som ska betala, och situationen blir genast svårare juridiskt.

– Vid tvister kan man alltid ta fram ett skriftligt avtal och kontrollera vad som avtalats, men i fråga om muntliga avtal är parterna ofta oense om vad man kommit överens om. De kan ha uppfattat eller komma ihåg samtalet på olika sätt, säger Akselinmäki

Akselinmäki anser att det alltid lönar sig att göra upp ett skriftligt avtal vid entreprenader och att förvara avtalet på ett lättillgängligt ställe. För att underlätta sitt arbete kan företaget till exempel ta fram färdiga mallar för avtal. Infra rf har också många bra avtalsmallar.

Tvister som gäller till exempel fakturering minskar, när man har avtalat tydligt och klart om priser och betalningar i ett skriftligt avtal.

– Skador kan inträffa i all slags verksamhet. Genom avtal kan man slå fast vilken typ av skador tjänsteleverantören ansvarar för och upp till vilket belopp. Om man inte har kommit överens om några som helst begränsningar av ansvaret, kan tjänsteleverantören bli ansvarig för alla skador som uppstått, förklarar Akselinmäki.

Både entreprenadförsäkring och ansvarsförsäkring behövs

En annan sak som man lätt glömmer med en bekant partner är att kontrollera försäkringsskyddet. I värsta fall kan en skada som vållats av en underleverantör leda till ekonomisk skada för båda parterna, om försäkring saknas.

Akselinmäki säger att entreprenadförsäkring är den vanligaste försäkringen som tecknas för byggen. Den ersätter skador som inträffar på bygget och som drabbar byggobjekt och lösöre.

– Men entreprenadförsäkringen ersätter inte alla skador som inträffat på ett bygge. Den är uttryckligen avsedd att skydda byggobjektet, säger Akselinmäki.

Om man till exempel i samband med byggarbetet eller när tunga arbetsmaskiner flyttas råkar skada en bil i grannskapet eller ha sönder grannhusets vattenrör, hör skadan inte längre till det egentliga byggarbetet. Då behövs en ansvarsförsäkring.

– Med en ansvarsförsäkring garderar man sig mot risker till följd av skadeståndsskyldighet och hanterar ekonomiska konsekvenser av risker. Ansvarsförsäkringen kan ersätta till exempel ersättningsskyldighet som uppstår i företagets verksamhet eller av bristande säkerhet hos produkter som företaget tillverkat, säger Akselinmäki.

När det är fråga om ansvars- och entreprenadförsäkringar är det bäst att vara noga med vems försäkring som ska ersätta skadan. Den som beställer byggarbetet ger sin beställning till en huvudentreprenör, som i sin tur anlitar underleverantörer, dvs. andra bygg- eller installationsföretag.

Om en underleverantör orsakar beställaren skada genom sin verksamhet, ska beställaren ansöka om ersättning från sin avtalspartner, dvs. huvudentreprenören.

– Beställaren kan inte söka ersättning direkt av underleverantören, utan det ska göras via huvudentreprenören. Huvudentreprenören är skyldig att ersätta skadan, eftersom huvudentreprenören ansvarar för underleverantörernas arbete på samma sätt som för sitt eget. Däremot täcker huvudentreprenörens egen ansvarsförsäkring bara skador som orsakats av företagets egna anställda. Underleverantören ska ha en egen ansvarsförsäkring.

När underleverantörens försäkringar är i skick ersätter de i sin tur den ersättning som huvudleverantören betalade ut till beställaren. Om underleverantören inte har en sakenlig försäkring, får huvudentreprenören försöka driva in ersättningsbeloppet direkt av underleverantören. För ett mindre företag kan stora skadestånd vara ödesdigra.

– Därför är det viktigt att kräva och försäkra sig om att underleverantörernas försäkringar är i skick och att de är tillräckligt omfattande. Ibland kan skadebeloppet vara överraskande för underleverantören, om denna har garderat sig mot mindre skador med sin försäkring. Det lönar sig för huvudentreprenören att se till att underleverantören förstår arbetets omfattning i relation till försäkringsskyddet.

24.10.2019

 Skriv ut sidan