Företagare, det lönar sig att trygga de anställdas fritid

Fennia Hyvinvointiturva

När en arbetstagare blir sjukskriven belastar det hela arbetsplatsen. Om du har Skydd för välbefinnande, som erbjuds av Fennia, Pihlajalinna och Elo, får dina anställda snabbt vård och kan återgå till vardagen.

Enligt lagen är arbetstagare försäkrade på arbetstid. Men majoriteten av alla olycksfall inträffar på fritiden. En del har mångsidiga hobbyer, andra nöjer sig med lättare motion. Alla kan dock få skador, för redan till exempel en hal väg kan med dålig tur leda till arbetsoförmåga.

Skydd för fritiden är viktigt, eftersom en arbetstagares frånvaro kan bli dyr för arbetsgivaren och dessutom belastar den naturligtvis övriga anställda. Även om man skulle få en ersättare, hinner denna kanske inte på kort tid tillägna sig allt som en fast anställd kan. Ökad stress medför också ökad risk för att någon annan blir sjuk.

Skyddet för välbefinnande skyddar arbetstagaren på arbetstid men ger också skydd på fritiden och vid all idrottsutövning.

– Redan ett olycksfall som en arbetstagare råkar ut för på fritiden kan bli dyrare för arbetsgivaren än årspremien för frivilliga försäkringar för hela personalen. En fritidsolycksfallsförsäkring är sist och slutligen en liten investering för arbetsgivaren, men den kan leda till stora besparingar, påminner direktör Kimmo Hyvärinen, ansvarig för Fenniakoncernens företagskunder.

Skyddet för välbefinnande ersätter också sådana vårdkostnader till följd av sjukdom, som arbetstagaren eller företagaren ofta måste betala själv.

– Om den försäkrade diagnostiseras med en kronisk sjukdom, uppstår fortlöpande vårdkostnader. I paketet för välbefinnande ersätter försäkringen även kostnader för vård av sjukdomar eller skador som konstaterats innan försäkringen trädde i kraft. Arbetstagaren får alltså ett sådant skydd som han eller hon inte skulle kunna få som privatkund, betonar Hyvärinen.

En omfattande tjänst för företagshälsovård är också en konkurrenskraftig personalförmån, som engagerar personalen. Genom att välja en tilläggsförsäkring som ger trygghet visar arbetsgivaren att företaget bryr sig om och värdesätter sin personal. Ett företag som ser till personalens välbefinnande ökar också sin dragningskraft som arbetsgivare.

Experternas frånvaro märks i kundtjänsten

På IT-tjänsteföretaget Wisdomic anser man det vara av största vikt att de anställda får vård snabbt.

– En snabb och effektiv vårdkedja är naturligtvis viktig också för arbetstagaren, så att han eller hon får vård snabbt och kommer på fötter igen. Men det är också av betydelse för arbetsgivaren, eftersom man i IT-branschen kan behöva experten i situationer som är kritiska för kunden. Även om det finns backup för alla experter löper servicen smidigare för kunden om personen är bekant, säger HR-chef Eija Kailaste på Wisdomic.

Kailaste har varit nöjd med Skyddet för välbefinnande och även företagets anställda har gett god feedback. De har framför allt berömt sjukvårdstjänsten FenniaVårdare, som är central i Skyddet för välbefinnande.

– Tjänsten är enkel och smidig. Det är viktigast av allt. Arbetstagarna får alltid hjälp, oberoende av vad som har hänt och i vilken situation. Anvisningar är också tydliga, man behöver bara ringa ett nummer. Viktigt är dessutom att FenniaVårdaren direkt kan fastställa vilken typ av vård arbetstagaren behöver eller hur lång vila som behövs.

Utöver att ge smidig vård underlättar Skyddet för välbefinnande det administrativa arbetet. Eftersom priset är fast är budgeteringen betydligt enklare. Dessutom fyller FenniaVårdaren i skadeanmälan i förhand åt arbetsgivaren, vilket underlättar skadeprocessen.

Läs mer om Skyddet för välbefinnande

9.10.2019

 Skriv ut sidan