Förebygg restaurangvärldens faror

Väistä ravintolamaailman vaarat

En restaurang är en hektisk arbetsplats, som kräver gott lagspel och mångsidigt kunnande. I brådskan ökar också risken för att något händer. Då är förebyggande åtgärder och planering viktiga.

Under rusningstid är restaurangen en arbetsplats där det händer hela tiden. Beställningar kommer i jämn ström och maten ska lagas omsorgsfullt, så att kunden får just den önskade smakupplevelsen. Situationen kan förändras snabbt och i köket krävs god reaktionsförmåga. Samtidigt ökar risken för att något händer.

Koncernen Ravintolakolmio har i sina 16 restauranger följt med sjukfrånvaron redan en längre tid. Det nyligen 40 år fyllda företaget har toppresultat: i företaget utgör sjukfrånvaro endast 2 procent av alla arbetstimmar mot i snitt 3,5 procent i hela restaurangbranschen.

– Bakgrunden till frånvaron är ofta brådska, trötthet, stress och bristfällig introduktion. Därför betyder säkerhet i arbetet framför allt att arbetshälsa, ergonomi och planering förbättras, säger Jenni Keskinen, verkställande direktör för Ravintolakolmio.

När en fast anställd är borta ökar kollegornas arbetsbörda. På kort varsel hinner en vikarie inte tillägna sig den kunskap som en fast anställd har. Därför är satsningar på arbetshälsa samtidigt satsningar på kvaliteten på kundservice, produkter och arbetshälsa.

Ravintolakolmio satsar på de anställdas välbefinnande och säkerhet som helhet. Alla restauranger har en namngiven arbetarskyddsansvarig, som ser till att man åtgärdar brister som konstateras i säkerheten i arbetet. Dessutom har företaget omfattande försäkringar för de anställda, så att de får vård och tillfrisknar så snabbt som möjligt.

Introduktion i arbetet lönar sig

Genom att mäta och följa upp säkerheten arbetet och arbetetshälsan kan man åtgärda rätta saker. För att utveckla säkerheten i arbetet och arbetetshälsan börjar man med utvärdering av nuläget: orsakerna till frånvaron, dvs. de förlorade arbetstimmarna.

Därefter ställer man upp mål för hur mycket frånvaron ska försöka minskas och på vilket sätt.

– För att minska frånvaron och därmed brådskan behövs planering, målsättningar och noggrann uppföljning, säger Fennias riskchef Pia Välimaa.

Introduktion har en viktig roll, alltså det att nya anställda får handledning i sina arbetsuppgifter och företagets arbetssätt. På restauranger betonas introduktionens betydelse när överraskande situationer dyker upp eller det blir stor rusning.

– Det enda sättet att förbereda sig för överraskande situationer är att se till att introduktion och anvisningar är i skick och att alla vet vad de ska göra. Då får man tillbaka den tid som satsats på introduktionen, säger Keskinen.

Också personer som arbetat längre i företaget kan behöva introduktion, dvs. handledning i arbetet, då och då. Handledning i arbetet gäller alla anställda i företaget och behövs om till exempel företagets arbetssätt eller utrustning förändras eller om man har konstaterat ergonomiska problem i arbetssättet.

Väistä ravintolamaailman vaarat Det är en svår och långsam process att lära bort invanda sätt. Repetition behövs för att nya saker och ny praxis ska läras in ordentligt, påminner Pia Välimaa.

Köket kanske inte har planerats som ett kök

Idylliska restauranger ligger ofta i gamla byggnader. Stämningen kan vara förstklassig, men det lilla, trånga köket kanske har planerats för tiotals år sedan för att bli någonting helt annat än ett kök. Ergonomin måste ständigt utvecklas för att det ska vara tryggt och effektivt att jobba i en gammal byggnad.

– Vanligen kan man inte flytta väggar, men det finns gott om utrustning som underlättar jobbet och till exempel flexibla arbetsbänkar. Köksutrustning har utvecklats betydligt och kan anpassas bättre än förut, säger Keskinen.

Välimaa betonar också betydelsen av laganda och att hjälpa varandra. Både i köket och i restaurangsalen måste man ofta snabbt lyfta heta, tunga föremål och kärl i trånga utrymmen. Därför är det viktigt att lyftet görs på rätt sätt och vid behov tillsammans med en kollega.

Ergonomin förbättras inte bara genom att ge snabba anvisningar. När man ska lära sig nya arbetssätt tar det lång tid att lära bort gammalt. Men man behöver inte hitta på anvisningar för säkerheten i arbetet och ergonomi helt själv. Försäkringsbolagen kan till exempel informera om hur säkerheten i arbetet kan förbättras i restaurangen. Keskinen rekommenderar också att man anlitar utomstående expertis.

– En utomstående expert är ofta bättre på att ifrågasätta invanda arbetssätt, som kan medföra risker för säkerheten i arbetet. I den stressiga vardagen lägger restaurangens anställda kanske inte märke till riskfaktorerna.

 

Frånvaro under kontroll på restaurangen

  • Ordentliga arbetskläder. De skyddar mot brännande fett, skärsår och halkningar. Kunderna ger dessutom bättre plats åt personalen, när de känner igen dem på klädseln.
  • Satsa på ergonomi. Kroppen tar inte stryk och arbetet löper tryggt, vilket i sin tur minskar frånvaro.
  • Introduktion är en kontinuerlig process. När de anställda vet vad som förutsätts av dem och är hemmastadda på platsen minskar brådskan och behovet att rusa omkring.
  • Ta hand om städningen. Städning minskar snubblande och halkningar. När saker och ting finns på rätt plats hittar man dem snabbare.
  • Satsa på arbetshälsa och trivsel i arbetet. När det är kul på jobbet är man beredd att hjälpa kollegan, och kunderna får bättre service.
  • Följ upp frånvaron och ställ upp mål för att minska den.
  • Namnge en arbetarskyddsansvarig för restaurangen för att se till att brister som konstateras i arbetarskyddet rättas till.
  • Uppdatera köksutrustningen för att minska belastning och olycksfallsskador.

 

27.6.2019

 Skriv ut sidan