Föråldrade rör kräver renovering

Föråldrade rör kräver renovering

Antalet vattenskador har ökat eftersom husen blir äldre och rören behöver förnyas. Renovering av tappvattenrör är inte dyrt eller besvärligt om man gör den i tid.

Renovering av tappvattenrör är aktuell i hus som är byggda på 1960–1980-talen, eftersom metallrör håller i ca 20–30 år och plaströr i genomsnitt i 30–40 år. Risken för att rören går sönder ökar betydligt efter 30 användningsår. Vattenskador förvärras av rör som är inbyggda i konstruktioner och vars läckage inte noteras i tid, och som kan orsaka omfattande fukt- och mögelskador då de går sönder. 

 

 

Undvik dyr vattenskada och spara i försäkringspremier

Att förnya rören är det säkraste sättet att undvika läckageskador som orsakas av föråldrade rör. En rörrenovering som görs i tid är betydligt enklare och förmånligare än renoveringsarbete efter en omfattande läckageskada.  På grund av åldersavdrag kan försäkringstagaren åka på att betala en förvånansvärt stor summa av renoveringskostnaderna som orsakas av läckageskador i gamla rörnät. Läs exempel på kostnader som orsakats av en vattenskada

Genom att förnya rören kan man spara i försäkringspremier. Fennia erbjuder en rabatt på 15 procent på försäkringspremien för en rörrenoverad byggnad i fem år. Förnyade rör höjer också fastighetens värde och förbättrar vattnets kvalitet.

Låt utföra enkel rörrenovering

Fennia och Uponor samarbetar för att främja förnyandet av föråldrade rör. Målet är att erbjuda ägare av egnahemshus ett enkelt sätt att renovera tappvattenledningarna, och på så sätt förebygga läckageskador.

Uponor KOTI-tappvattenrenoveringen genomförs som utanpåliggande rördragning med Uponor-kompositsystem, vilket betyder att man inte behöver ha sönder husets konstruktioner. Rören installeras på den gamla väggytan och endast genomföringarna mellan rummen borras. Vid behov kan rören kapslas in så att de blir osynliga.

Renoveringen görs alltid av en pålitlig och yrkeskunnig VVS-montör som är utbildad av Uponor. Renoveringen tar i regel 2–5 dagar. Uponor beviljar ett systemintyg till varje installerat Uponor-system. Intyget berättar vad som har installerats i huset och förtydligar ansvarsfrågor.

7 faktum om Uponor KOTI-rörrenovering

 • Renoveringen tar i regel endast 2–5 dagar.
 • Man kan bo i huset under hela renoveringen.
 • Vattenavbrottet under renoveringen tar endast några timmar.
 • Renoveringsarbetet kan dras av som hushållsavdrag i beskattningen.
 • Vattnets kvalitet förbättras.
 • Risken för vattenskador minskar betydligt.
 • Fastighetens värde stiger.

Gör så här

 • Bekanta dig med infopaketet på Uponors webbplats och fyll i kontaktformuläret (på finska)
 • Uponor kontaktar dig och du kan tillsammans med en expert kartlägga dina rörrenoveringsbehov.
 • Uponor skickar din offertbegäran till entreprenören i din region.
 • Entreprenören gör ett kontrakt med dig om genomförande av renoveringen.
 • Efter renoveringen fyller entreprenören i systemintyget och skickar det till Uponor, som sedan skickar det till dig.
 • Kontakta Fennia för att kontrollera dina försäkringar efter att du har fått systemintyget. Du får 15 procent rabatt på försäkringspremien i fem år efter rörrenoveringen.

17.2.2017

 Skriv ut sidan