Finländarna försäkrar sina bilar och hem, men hur är det med livförsäkringen?

Kari Wilen

I många finländska familjer har familjens katt eller bilens vindruta ett mer omfattande försäkringsskydd än familjemedlemmarna. Med hjälp av en livförsäkring kan vi ta hand om våra närstående också när något oväntat och tråkigt inträffar.

Enligt Kari Wilen, försäljnings- och kundrelationsdirektör vid Fennia Liv, spelar livförsäkringen en väsentlig roll när man befinner sig mitt i livet.

– Efter att man har köpt bostad och fått barn blir det viktigare att ha ett skyddsnät. Med hjälp av en livförsäkring kan man hantera ekonomiska risker och se till att allt ordnar sig också under livets svåra stunder.

Enligt Wilen styrs våra köp av försäkringar av ett ovanligt tänkande: vi försäkrar våra materiella ägodelar, men tycker att vi själva är ansvariga för vårt eget öde. Detta trots att vi kan drabbas av t.ex. en obotlig sjukdom.

– Även om var tredje finländare har någon form av livförsäkring är den ofta bara en del av olycksfallsförsäkringen, som omfattar ersättning för dödsfall genom olyckshändelse, men inte för t.ex. dödsfall orsakade av sjukdom.

Kulturella skillnader i framtidens skydd

Det finländska samhället bygger på offentliga tjänster, och man förväntar sig att allt ska ordna sig också när en närstående avlider. Annat är det t.ex. i USA, där människorna är vana vid att i första hand ta hand om allting själva.

– Även om vi tror att saker ska ordna sig av sig själva är det viktigt att tänka på framtiden ur våra närståendes perspektiv och hur vi kan ge dem så goda förutsättningar som möjligt att gå vidare i livet om något händer. Så här tänker man t.ex. i USA, där det rentav är en hedersfråga hur familjen klarar sig, preciserar Wilen.

En livförsäkring ger företagaren trygghet

Wilen poängterar att livförsäkringen inte bara gäller vanliga förvärvsarbetande och deras familjer. Livförsäkringen är ett viktigt skydd också för företagare som äger tillgångar antingen ensamma eller tillsammans med delägare. I sådana fall ökar livförsäkringens betydelse eftersom anhöriga eller partner med hjälp av försäkringen kan klara arvsskatter eller betydande förändringar i ägarförhållanden i samband med plötsliga dödsfall.

– För företagare och deras närstående är livförsäkringen ett särskilt viktigt skydd. Ett företags arvsskatt kan uppgå till hundratusentals euro, och om dödsboet inte har råd att betala den kan man tvingas sälja hela företaget. Det är en hemsk tanke att någons livsverk avslutas på grund av att man inte har haft en livförsäkring, funderar Wilen.

Enligt Wilen borde man tänka på sin omgivning i stället för på sig själv. När man sätter sig ner tillsammans med sina närstående och bedömer riskfaktorerna kan många faktorer som känns avlägsna bli livsviktiga.

– När jag pratar med mina kunder om livförsäkringar ser många dem bara som en utgiftspost. När samtalet börjar handla om livspartner, barn och deras behov blir tankarna annorlunda. Då inser många att det egna livet är guld värt – och hur värdefullt de anhörigas välbefinnande är.


Fennia och Finnair har inlett ett samarbete genom vilket de som hör till stamkundssystemet Finnair Plus får bonuspoäng när de köper en livförsäkring på nätet.

Köp en livförsäkring och samla Finnair Plus-poäng

 

9.1.2020

 Skriv ut sidan