FenniaVårdaren hjälper dina arbetstagare att få vård snabbt

FenniaHoitaja auttaa

Ett rätt valt företagshälsovårdspaket hjälper arbetstagaren att tillfriskna snabbare och sparar pengar för företaget. FenniaVårdaren, som ingår i Skyddet för välbefinnande, hänvisar arbetstagaren direkt till rätt expert inom hälsovården.

Antalet sjukdagar och olycksfall brukar öka på hösten när stressen i arbetet ökar och varken sjukdomar eller olycksfall inträffar när det skulle passa bäst.

Allra mest lider förstås den som insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall, men arbetsgivaren drabbas också. Utöver direkta kostnader leder en arbetstagares frånvaro till mera jobb för kollegorna, vilket ökar stressen ytterligare och leder in i en ond cirkel.

– Det är viktigt att den som insjuknat får vård snabbt. På sjukvårdstjänsten FenniaVårdare, som är central i Skyddet för välbefinnande, får arbetstagarna råd i frågor som gäller sjukdomar och olycksfall. Vid behov hänvisas arbetstagaren direkt till rätt expert inom hälsovården och en läkartid bokas för honom eller henne, säger direktör Kimmo Hyvärinen, som ansvarar för Fenniakoncernens företagskunder.

Skyddet för välbefinnande underlättar också det administrativa arbetet vid olycksfall i arbetet. FenniaVårdaren fyller i skadeanmälan i förhand åt arbetsgivaren, som bara kompletterar den på Mitt Fennia.

Arbetstagarna är Intentus Oy:s viktigaste resurs

Biluthyrningsfirman Intentus Oy satsar på sina anställdas välbefinnande. Företaget bedriver uthyrningsverksamhet under varumärkena Avis och Budget i sydvästra Finland och har haft Skyddet för välbefinnande sedan i våras.

– Arbetstagarna är vår viktigaste resurs. När en arbetstagare insjuknar eller råkar ut för en olycka belastar det också de övriga anställda, som måste ställa upp som ersättare, säger verkställande direktör och företagets grundare Kari Mäenpää.

– Tjänsten FenniaVårdare minskar utöver sjukfrånvaron också det administrativa arbetet. Den största fördelen är att tjänsten är enkel att använda, arbetstagarna får all hjälp de behöver på ett och samma nummer. Våra anställda har också uttryckt sin glädje över att tjänsten är enkel att använda.

Enligt Mäenpää är en fungerande vårdkedja det viktigaste av allt. När den anställda får rätt vård snabbt tillfrisknar han eller hon också snabbare.

– FenniaVårdaren har minskat onödiga läkarbesök, eftersom man i många fall kan få tillräcklig hjälp redan under samtalets gång. Å andra sidan kan många problem också konstateras tidigare, eftersom tröskeln att ringa till sjukvårdstjänsten är mycket lägre än att gå till läkaren, säger Mäenpää.

FenniaHoitaja auttaa

Skyddet för välbefinnande omfattar sjukvård på specialistnivå

Skyddet för välbefinnande är ett omfattande paket för välbefinnande som är enkelt att använda. I det ingår företagshälsovårdstjänster som produceras av Pihlajalinna och som utöver lagstadgad företagshälsovård också omfattar sjukvård på allmänläkarnivå. Försäkringen Företagets sjukdomsskydd, som beviljas av Fennia, omfattar sjukvård på specialistnivå. Dessutom ingår Fennias Arbetsolycksfallsförsäkring i paketet.

– När man har rätt skydd kan de anställda tillfriskna snabbare. Företagets anställda kommer snabbare på fötter och kan fortsätta sin vardag både på jobbet och hemma, säger Hyvärinen.

När man har Skyddet för välbefinnande är det också lätt att budgetera de fasta kostnaderna för företagshälsovård och sjukkostnadsförsäkring enligt antalet anställda.

En omfattande tjänst för företagshälsovård är en konkurrenskraftig personalförmån, som engagerar personalen. Genom att välja en tilläggsförsäkring som ger trygghet visar arbetsgivaren att företaget bryr sig om och värdesätter sin personal. Ett företag som ser till personalens välbefinnande ökar också sin dragningskraft som arbetsgivare.

 

Mer information:

Skydd för välbefinnande

 

4.9.2019

 Skriv ut sidan