Fennias skadetjänster har hög arbetsbelastning

Våra skadetjänster har för närvarande hög arbetsbelastning. Vi beklagar de olägenheter som detta medför. Vi rekommenderar att du anmäler skador under ”Anmäl en skada”. Vi försöker åtgärda köerna så snart som möjligt.

Anmäl en skada

4.3.2020

 Skriv ut sidan