Fennias samarbetsförhandlingar avslutades

Fennia avslutade den 26 april 2019 samarbetsförhandlingarna som inleddes i mars och som omfattade sammanlagt 1 150 medarbetare i skadeförsäkringsbolaget som ska fusioneras. Syftet med förhandlingarna var att omorganisera skadeförsäkringsfunktioner, förenhetliga koncept och hitta synergifördelar. I och med bolagsfusionen upphör 95 av de nuvarande befattningarna.

Bakgrunden till omorganiseringen är företagsköpet i fjol, där Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia köpte Folksam Skadeförsäkring Ab. Fusionen av bolagen inleddes den 27 november 2018 och fusionen registreras den 1 maj 2019.

– I förhandlingarna försökte vi tillsammans hitta synergifördelar, så att vi fortsättningsvis kan erbjuda våra kunder god service på ett kostnadseffektivt sätt. Målsättningen för förhandlingarna var att omorganisera skadeförsäkringsverksamheten, avskaffa överlappande funktioner och förenhetliga koncept, säger Fenniakoncernens koncernchef Antti Kuljukka.

– De som blir uppsagda på grund av produktionsmässiga orsaker erbjuds förändringsskydd och möjlighet till individuell coachning för omplacering, fortsätter Kuljukka.

– Som helhet ökar Fennias kontorsnätverk i samband med fusionen, även om kontoren i Kervo, Lojo och Riihimäki stängs under sommaren, säger Kuljukka.

Fennia betjänar i Finland över 380 000 hushåll och företagskunder.

Mer information

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Koncernchef Antti Kuljukka, tfn 040 840 0066
Personaldirektör Matti Heiskanen, tfn 040 487 5144

Kommunikationsdirektör Eliisa Anttila, tfn 050 598 9769

 

Fennia – för företagande och liv

Fenniakoncernen är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Våra tjänster genomförs av Fennia som specialiserat sig på skadeförsäkring, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar, Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder kapitalförvaltningstjänster, Fennia Fastighetsutveckling och av servicebolaget Fennia-service Ab.

 

26.4.2019

 Skriv ut sidan