Fennias hushållskunder är nöjda kunder

Enligt den årliga försäkringsundersökningen av EPSI Rating upplever kunder försäkringsbolagen kundvänliga och rätt traditionella.

Undersökningen av EPSI Rating visar att kunderna i snitt litar klart mer på sitt eget försäkringsbolag än på försäkringsbranschen som helhet. Trots en liten nedgång ligger förtroendet för försäkringsbranschen fortfarande på en bra nivå.

Kundnöjdheten bland hushålls- och företagskunder har enligt undersökningen sjunkit jämfört med 2017. Undersökningen visar dock att Fennia lyckades förbättra kundnöjdheten bland sina hushållskunder och klättrade till en andra plats.

Bland företagskunder är skillnaderna fortfarande rätt små mellan aktörerna, och jämfört med fjolåret sjönk kundnöjdheten inom hela branschen.

Enligt undersökningen hade en av fyra hushållskunder och en av tre företagskunder lämnat in en ersättningsansökan inom de tolv senaste månaderna. Av resultatet framgår att bara cirka 5 procent av hushållskundernas och 6 procent av företagskundernas ansökningar förkastades. Resultatet ligger på samma nivå som i fjol.

Skaderegleringen sköts, enligt de som deltog i undersökningen, i snitt rätt snabbt. Kunderna har i snitt varit ytterst nöjda med skaderegleringen.

EPSI Ratings årliga försäkringsundersökning redogör för försäkringsbolagens kundnöjdhet och -lojalitet samt för vad som gör kunderna nöjda och lojala. I undersökningen redogörs för branschföretagens image, kundernas förväntningar, produkt- och servicekvalitet samt för om man får valuta för pengarna.

12.11.2018

 Skriv ut sidan