Fennias, Fennia Livs och Fennia Kapitalförvaltnings delårsrapport 30.6.2018 - Omvälvningen i arbetslivet syns i försäkringsrörelsen

– Det har uppstått en betydande andel nya jobb i Finland. En stor del av dessa jobb har skapats inom branscher som producerar olika tjänster och utnyttjar datatillgångar. Med tanke på lagstadgad olycksfallsförsäkring är det fråga om lågriskbranscher. Försäkringspremierna inom branscher med låg risk är naturligtvis lägre. Denna utveckling av arbetslivet återspeglas som lägre premieinkomst hos Fennia, konstaterar koncernchef Antti Kuljukka.

Skadeförsäkring

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias premieinkomst från direktförsäkringen under början av året var 267 miljoner euro (280 mn euro). Bolagets totalkostnadsprocent försämrades avsevärt på grund av ökat antal skador och minskad premieinkomst och var 104,4 procent (91,8 %). Skadekvoten var 76,7 procent (67,4 %). Driftkostnadsprocenten var 27,7 procent (24,4 %). Kapitaltäckningsgraden (SCR) var 270,6 procent (248,1 %).

Nettoavkastningen på bolagets placeringsverksamhet var 0,7 procent (1,9 %). Vid slutet av juni var placeringarnas värde 1 756 miljoner euro (1 699 mn euro).

Bolagets rörelseförlust var 5,8 miljoner euro. Jämförelsetidpunktens rörelsevinst var 32 miljoner euro.

Livförsäkring och kapitalförvaltning

Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs rörelsevinst ökade under början av året med 17,2 miljoner euro (8,8 mn euro) och bolagets solvens förstärktes ytterligare, SCR 233,1 procent (182,1 %). Premieinkomsten från början av året var 88 miljoner euro (96 mn euro).

Nettoavkastningen på bolagets placeringsverksamhet var 2,8 procent (1,0 %). Vid slutet av juni var placeringarnas värde 766 miljoner euro (751 mn euro). Fennia Livs driftskostnader var 7,8 miljoner euro (8,1 mn euro). Försäljningen av dotterbolaget Fennia Kapitalförvaltning Ab till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia var en enskild post som förbättrade periodens resultat.

Fennia Kapitalförvaltning Ab:s rörelsevinst var 707 000 euro (644 000 euro).

Fenniakoncernen

Fenniakoncernens sammanlagda rörelseförlust var totalt 1,1 miljoner euro. Kapitaltäckningsgraden (SCR) var ytterst stark 228,3 procent (194,1).

Siffrorna är orevidare.

Bilagor:

Fennias, Fennia Livs och Fennia Kapitalförvaltnings resultanalys och nyckeltal 30.6.2018

 

 

30.8.2018

 Skriv ut sidan