Fenniakoncernens julgåva till arbete för att främja barns och ungas psykiska hälsa

Mieli ry

Fenniakoncernen reserverar varje år en summa som ges som personalens julgåva till välgörande ändamål. I år röstade Fennias personal på att julgåvan ska ges till MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

Enligt MIELI rf:s verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi kommer barn och unga med hjälp av Fennias stöd få mentala färdigheter som hjälper dem i kriser och motgångar i livet.

– 50 procent av alla psykiska störningar börjar före 14-årsåldern. Bara hälften av de insjuknade får den vård de behöver. Varje barn förtjänar att få hjälp i tid, säger Aalto-Matturi.

Genom donationen kan MIELI rf erbjuda utbildning och material för professionella som jobbar med barn och unga på rådgivningar, förskolor, skolor och i ungdomsarbete.

– Med stödet från Fennia kan de professionella förstärka barns och ungdomars mentala färdigheter, erbjuda tidigt stöd i svåra situationer och vid behov ge barn och unga handledning för att skaffa hjälp. Tack vare donationen får allt fler barn och unga i Finland en vuxen person vid sin sida som kan ge stöd och hjälp i vardagen och också i svåra livssituationer. Stödet hjälper oss i vårt arbete för att inte ett enda barn ska bli mobbat eller känna sig ensamt, säger Aalto-Matturi.

Mer information:
MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

4.12.2019

 Skriv ut sidan